Logo Zoeken
Algemeen Utrecht

Algemene Ledenvergadering Logeion 2022

donderdag 19 mei 2022 van 15:00 uur tot 17:30 uur

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg 19
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht
Toon locatie
lognw_mensen_veelkleurig (1).jpg

Logeion nodigt je graag uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Op 19 mei ben je als Logeion-lid van harte welkom om deel te nemen aan de ALV in Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht.

Logeion nodigt je graag uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Op donderdag 19 mei ben je als Logeion-lid van harte welkom om deel te nemen aan de ALV in Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 29 september 2021
3. Jaarrekening 2021 en Begroting 2022
- voorstel verhogen contributies
- voorstel indexering tarieven en contributies
4. Verslag Kascommissie
5. Update Bureau en Vereniging
- Covid 19
- Ledenaantallen
- BNP
- Website
6. Update driepijlers Logeion:
- Positionering
- Programmering
- Professionalisering
7. Bestuur
- Aan- en aftreden bestuursleden
- Aanpassen Governance structuur
- Wijzigen reguliere datum ALV
8. Rondvraag
9. Sluiting

De vergaderstukken zijn online terug te vinden, op het besloten ledendeel van de website. Je moet ingelogd zijn om deze stukken te bekijken.

Het bijwonen van de Algemene ledenvergadering is gratis en alleen toegankelijk voor leden.