Logo Zoeken
Webinar Online

Strategische communicatie vraagt om digitale inclusie - CSC Webinar

dinsdag 15 maart 2022 van 12:00 uur tot 13:00 uur
digitale mensen 705x220.jpg

Eén van de belangrijkste trends in het communicatievak is de digitalisering van de communicatie met zowel interne als externe stakeholders. Vanuit het Centrum voor Digitale Inclusie van de Universiteit Twente wordt al enkele jaren gepleit voor een digitale inclusieve aanpak daarbij. Digitalisering kan namelijk traditionele vormen van ongelijkheid versterken. In dit CSC-webinar delen prof. Alexander van Deursen (Twente) en prof. Julia van Weert (UvA) hun inzichten en krijg je handvatten voor een digitaal inclusieve communicatie-aanpak.

Eén van de belangrijkste trends in het communicatievak is de digitalisering van de communicatie met zowel interne als externe stakeholders. Vanuit het Centrum voor Digitale Inclusie van de Universiteit Twente wordt al enkele jaren gepleit voor een digitale inclusieve aanpak daarbij. Digitalisering kan namelijk traditionele vormen van ongelijkheid versterken. In dit CSC-webinar delen prof. Alexander van Deursen (Twente) en prof. Julia van Weert (UvA) hun inzichten en krijg je handvatten voor een digitaal inclusieve communicatie-aanpak.

In Nederland heeft bijna iedereen toegang tot internet. Maar niet iedereen profiteert daarvan in dezelfde mate. Internet stelt veel eisen aan haar gebruikers en nu steeds meer informatie en diensten voornamelijk online beschikbaar zijn, levert dat problemen op en worden traditionele vormen van ongelijkheid versterkt. Laagopgeleiden bijvoorbeeld, gebruiken internet relatief veel voor vermaak, terwijl hoogopgeleiden het relatief vaak inzetten voor werk en studie, of andere zaken waarmee je je positie in de samenleving verbetert. Met de operationele vaardigheden, de knoppenkennis, zit het bij de meeste groepen wel goed. Maar met name informatie kritisch beoordelen, sociale media veilig gebruiken, of het creëren van attractieve content is moeilijk voor groepen mensen. Alexander van Deursen van de Universiteit van Twente ontwikkelde een raamwerk voor digitale vaardigheden dat zichtbaar maakt welke vaardigheden nodig zijn bij het gebruik van technologie en input geeft voor beleid om de huidige niveaus te verbeteren. In dit webinar geeft Alexander van Deursen inzicht in de effecten van digitale ongelijkheid en wat er komt kijken bij een aanpak gericht op digitale inclusie.

Eén van de sectoren waar digitale ongelijkheid tot negatieve effecten leidt, is de gezondheidszorg. Zo blijkt dat gezondheidsapps met name gebruikt worden door jongeren en hoger opgeleiden. De digitale kloof en daarmee de gezondheidskloof tussen lager en hoger opgeleiden wordt daardoor groter. Hoogleraar gezondheidscommunicatie Julia van Weert van de Universiteit van Amsterdam onderzocht met haar team bijvoorbeeld 100 Nederlandse gezondheidssites. Het leesniveau bleek meestal veel te hoog. Hoe moet het dan wel? Animaties blijken voor lager opgeleide groepen het beste te werken. Tijdens de coronapandemie is Julia van Weert regelmatig in de media geïnterviewd als wetenschappelijk expert over de communicatieaanpak. Van meet af aan benadrukte zij het belang om meer kanalen in te zetten om meer groepen te bereiken dan de persconferenties.

In haar minicollege deelt Julia van Weert haar inzichten met betrekking tot digitale ongelijkheid in de gezondheidszorg en geeft zij voorbeelden van een meer digitaal inclusieve aanpak, bijvoorbeeld hoe informatie online begrijpelijk aangeboden kan worden.

Over de sprekers

Alexander van Deursen.jpg

Alexander van Deursen

Alexander van Deursen is hoogleraar communicatiewetenschap en voorzitter van de vakgroep Communicatiewetenschap van de Universiteit Twente. In zijn onderzoek is Alexander van Deursen vooral geïnteresseerd in de rol van technologie in processen van menselijke communicatie en in het zorgen dat technologische ontwikkelingen ten dienste staan van mensen. Op een wetenschappelijke manier brengt Alexander belemmeringen van technologiegebruik in kaart - bijvoorbeeld door gebruik te maken van zijn wereldwijd erkende kader van digitale vaardigheden - en tracht hij verschillen in de positieve en negatieve uitkomsten van (opkomende) technologie te verklaren. Hij is geïnteresseerd in hoe verschillende mensen technologie in het dagelijks leven gebruiken en in welke omstandigheden technologie kan worden gebruikt om het welzijn te verbeteren.
Celia Noordegraaf_vierkant.jpg

Celia Noordegraaf

Celia Noordegraaf was als bestuurslid van Logeion verantwoordelijk voor de portefeuille Wetenschap en Professionalisering. In het dagelijks leven is zij interim communicatiemanager. Samen met Logeion-hoogleraar Christian Burgers jaagt zij de verbinding tussen wetenschap en praktijk aan vanuit het Centrum voor Strategische Communicatie (CSC). Insteek van het CSC is de meest recente inzichten uit de wetenschap ten goede te laten komen aan de praktijk én vice versa. Vanuit deze rol modereert zij dit CSC-webinar waarbij wetenschap en praktijk samenkomen.
Christian-Burgers.png

Christian Burgers

Christian Burgers is sinds 1 maart 2019 bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt de zogenaamde Logeion-leerstoel. Daarnaast is hij universitair hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich onder meer op overtuiging en betekenisgeving van maatschappelijke issues via taal. Hij heeft verschillende onderzoeksbeurzen verworven, waaronder een Veni-beurs en een Vidi-beurs van NWO. In dit CSC-webinar reflecteert hij vanuit zijn rol als hoogleraar Strategische Communicatie op de uitkomsten van de discussie.
Julia van Weert_200x200.jpg

Julia van Weert

Prof. dr. Julia van Weert is hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op effectieve communicatie in de gezondheidszorg, in het bijzonder met risicogroepen zoals oudere patiënten, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten. Zij is erg geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van nieuwe media strategieën in de gezondheidszorg, zoals eHealth, mHealth en entertainment communicatie. Een belangrijk doel is om de complexe dynamiek tussen offline en online informatieverstrekking en cognitieve, emotionele en communicatie uitkomsten te ontrafelen. In 2016 richtte Julia van Weert het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) op, waarvan ze directeur is. Sinds 2020 is zij voorzitter van de afdeling Communicatiewetenschap aan de UvA, waaronder ook de bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie valt die door Christian Burgers wordt bekleed.

Prijzen

Niet-Leden
€ 10,00

Voor deze bijeenkomst is de Logeion-Waardebon geldig.

Kostenoverzicht
:
Leden: € 0,00
Young Logeion: € 0,00
Niet-leden: € 10,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 7 maart 2022. 

Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan en profiteer meteen van de ledenprijs voor deze bijeenkomst.