Logo Zoeken
Webinar Online

Strategieën en technieken voor gedragsbeïnvloeding (wegens succes herhaald)

dinsdag 23 november 2021 van 15:30 uur tot 17:30 uur
Naamloos-New 705x220.jpg

Deze sessie is bedoeld voor communicatieprofessionals die zich een methodiek eigen willen maken voor communicatievraagstukken die zijn gericht op gedragsverandering en wetenschappelijke kennis in de praktijk toe willen passen.

Dit webinar maakt deel uit van een nieuwe reeks webinars van het Centrum Strategische Communicatie, de zogenaamde CSC Webinars.

Het thema communicatie en gedrag is niet nieuw. Het aloude trio ‘kennis-houding-gedrag’ maakt al sinds mensenheugenis deel uit van het instrumentarium van de communicatieprofessional. Maar gedragsverandering is complexer dan dat: er zijn meer factoren die invloed hebben op gedrag. Vanuit de wetenschap is er veel bekend over gedrag van mensen. Maar hoe pas je al die wetenschappelijke kennis toe in praktijk? 

In dit webinar maak je kennis met CASI. CASI staat voor Communicatie Activatie Strategie Instrument. Het model dat door de overheid veel wordt gebruikt. Je hoort meer over de wetenschappelijke inzichten die eraan ten grondslag liggen, hoe het model in elkaar zit en hoe het in de praktijk wordt toegepast, binnen en buiten de overheid. Deze middag geven Bas van den PutteMichael Meyer en Nick van Gaalen een mini college en delen zij hun ervaringen. Christian Burgers geeft na afloop zijn reflectie op de minicolleges. 

Tenslotte ga je zelf aan de slag met de methodiek aan de hand van een casus onder leiding van collega’s die zelf hebben gewerkt met de methodiek. 

Sinds 2011 wordt bij de overheid gewerkt met het CASI-model als communicatie moet bijdragen aan gedragsverandering. Dit instrument is gebaseerd op inzichten uit de sociale wetenschappen. Deze zijn verzameld in literatuurstudies en vertaald naar de praktijk in CASI. Het model krijgt regelmatig een update. Inmiddels is de zesde versie beschikbaar.

Er is plaats voor 75 deelnemers. 

Professionalisering, kennisdeling is één van de kernactiviteiten van Logeion door de jaren heen. Het Centrum Strategische Communicatie (CSC) geeft daar op een bijzondere manier invulling aan door de verbinding wetenschap-praktijk te versterken.

Over de sprekers

Bas_NEW.jpg

Bas van den Putte

Bas van den Putte is als hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam al geruime tijd betrokken bij CASI. Hij zal het webinar openen met een overview van een aantal interventiestrategieën, waar in de literatuur onderzoek naar is gedaan.
Celia Noordegraaf_vierkant.jpg

Celia Noordegraaf

Celia Noordegraaf was als bestuurslid van Logeion verantwoordelijk voor de portefeuille Wetenschap en Professionalisering. In het dagelijks leven is zij interim communicatiemanager. Samen met Logeion-hoogleraar Christian Burgers jaagt zij de verbinding tussen wetenschap en praktijk aan vanuit het Centrum voor Strategische Communicatie (CSC). Insteek van het CSC is de meest recente inzichten uit de wetenschap ten goede te laten komen aan de praktijk én vice versa. Vanuit deze rol modereert zij dit CSC-webinar waarbij wetenschap en praktijk samenkomen.
Christian-Burgers.png

Christian Burgers

Christian Burgers is sinds 1 maart 2019 bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt de zogenaamde Logeion-leerstoel. Daarnaast is hij universitair hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich onder meer op overtuiging en betekenisgeving van maatschappelijke issues via taal. Hij heeft verschillende onderzoeksbeurzen verworven, waaronder een Veni-beurs en een Vidi-beurs van NWO. In dit CSC-webinar reflecteert hij vanuit zijn rol als hoogleraar Strategische Communicatie op de uitkomsten van de discussie.
michael meyer profiel-lowres.jpg

Michael Meyer

Michael Meyer is senior adviseur interne communicatie bij Orange Otters en specialist in complexe veranderingen. Toen hij in contact kwam met CASI zag hij al snel de mogelijkheden van deze aanpak voor interne communicatietrajecten. Orange Otters paste de systematiek met succes toe bij een aantal organisaties. Sinds de coronapandemie fysieke bijeenkomsten lastig maakt, werkt Orange Otters daarbij met digitale platforms zoals Miro. Michael, Roosmarijn Busch en Lisa Kortekaas zullen tijdens dit webinar laten zien hoe CASI in de interne communicatiepraktijk wordt toegepast.
Nick van Gaalen_200x200.jpg

Nick van Gaalen

Nick van Gaalen is senior adviseur communicatie en gedragsverandering bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken en coördineert het DPC-gedragsteam. Nick introduceert de methodiek en vertelt hoe het in praktijk wordt toegepast. CASI bestaat uit een systematisch stappenplan dat in een aantal sessies met interne en externe stakeholders wordt doorlopen om onderbouwde keuzes te maken voor gedragsinterventies. Het model identificeert negen gedragsbepalende factoren, omvat acht interventiestrategieën en 51 gedragstechnieken.

Kostenoverzicht:

Leden: € gratis
Logeion Young Professionals: € gratis
Niet-leden: € 10,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 15 november 2021. 

Dit jaar bestaat Logeion 75 jaar. Alle Logeion-leden kunnen dit jaar gratis naar 10 geselecteerde bijeenkomsten.  Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan en profiteer van deze actie.