Over Algemene Ledenvergadering Logeion 2021

Algemene Ledenvergadering Logeion 2021

Logeion nodigt je graag uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Op 2 september ben je als Logeion-lid van harte welkom om deel te nemen aan de ALV in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.

Agenda

1.Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 2 september2020
3. Jaarrekening2020
4. Verslag Kascommissie
5. Update Bureau en Vereniging,inclusief update impact COVID19
6. Update driepijlers Logeion:
    - Positionering
    - Programmering
    - Professionalisering
7. Update bestuursleden
8. Rondvraag
9. Sluiting

De vergaderstukken zijn online terug te vinden, op het besloten ledendeel van de website. Je moet ingelogd zijn om deze stukken te bekijken.

Let op: mochten de coronamaatregelen in de aanloop naar de ALV zodanig veranderen dat een fysieke ALV niet mogelijk en/of verantwoord is, dan zullen wij een digitale versie van de ALV organiseren en de aangemelde leden daarvan tijdig op de hoogte brengen.

Aanmelden

Geen publieke tickets beschikbaar. Mogelijk zijn er nog tickets beschikbaar als u bent ingelogd.

Ja, ik wil inloggen

Prijzen

Het bijwonen van de Algemene ledenvergadering is gratis en alleen toegankelijk voor leden.

Deel met anderen