Over Nudging: Een duwtje in de goede richting - dr. Rik Riezebos

Nudging: Een duwtje in de goede richting - dr. Rik Riezebos

Het afgelopen jaar was er veel te doen over nudging. Een techniek die je als organisatie (bedrijf of instelling) kunt inzetten om het gedrag van ‘ontvangers’ een duwtje in de goede richting te geven. Het interessante van deze techniek is dat beïnvloeding door communicatie hier niet of nauwelijks een rol speelt. Rik Riezebos geeft op 14 april een Logeion-masterclass over dit fenomeen waarbij een denk- en werkwijze wordt geboden voor (communicatie)managers die nudging willen inzetten.

Judith Sluiter (Hoofd Eenheid Communicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) zal in de aansluitende discussie een reflectie geven op nudging en het onderwerp jihadisme vanuit het perspectief van de NCTV. Biedt deze relatief nieuwe techniek mogelijkheden voor de complexe vraagstukken van de NCTV? Samen met Jef Pfaff (senior Communicatieadviseur Tappan Communicatie) gaat Sluiter vervolgens met de deelnemers een verkennend gesprek aan over de mogelijkheden om het gedrag van (potentiele) jihadisten te beïnvloeden.

Over de Masterclass
In de Masterclass wordt eerst stilgestaan bij het achterhaalde idee van de rationeel wikkende en wegende ontvanger. Dit gebeurt onder meer aan de hand van het werk van Daniel Kahneman (Thinking; fast and slow) en Gregory Berns (Iconoclast). Vervolgens wordt uiteengezet wat nudging precies inhoudt. Kortweg komt het er op neer dat je rechtstreeks (dat wil zeggen zonder tussenkomst van communicatie of pogingen tot overreding) ontvangers hun gedrag probeert te veranderen, zonder dat dit een gevoel van een verplichting of een financiële incentive inhoudt.

Welke technieken zijn er om nudging toe te passen? Waar de literatuur tot nu toe vooral ingaat op het beschrijven van het fenomeen, zal Rik Riezebos een denk- en werkwijze uiteenzetten die je kunt gebruiken om nudging effectief in te zetten. Deze denk- en werkwijze begint bij het proberen te achterhalen van de latente motivatie van de ontvanger. Dit perspectief geeft een heel nieuwe wending aan nudging en leidt er toe dat je op een heel andere wijze gaat nadenken over hoe je gedrag kunt beïnvloeden.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticketsoort Prijs
Niet-Leden € 145,00

Kostenoverzicht:
Leden: 95,00
Logeion Young Professionals: 47,50
Niet-leden: € 145,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 6 april 2015.

Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan en profiteer meteen van de ledenprijs voor deze bijeenkomst.

Deel met anderen