Abonneren

Abonneer je op vakblad C

Het lidmaatschap van Logeion is inclusief een abonnement op C en bedraagt € 210,00 excl. btw. Ook niet-leden kunnen zich op C abonneren. De abonnementsprijs is € 68,00 per jaar excl btw (Europa € 88,00). Een abonnement kan elk moment ingaan en loopt tot het einde van het kalenderjaar. Het abonnement loopt automatisch door. Opzeggen kan schriftelijk via info@logeion.nl.

Vakblad C

C is het magazine voor communicatieprofessionals van Logeion. Het verschijnt zes keer per jaar, in de maanden maart, juni, september en december. Het blad, een fullcolour uitgave, is gratis voor leden. Het blad wil prikkelen tot nadenken en discussie. Het weerspiegelt de stand van zaken in het communicatievak, signaleert trends en betrekt lezers bij het beroep én bij Logeion. De inhoud bestrijkt alle aspecten van communicatie. Van overheidscommunicatie tot marketingcommunicatie, van interne communicatie tot woordvoering. Ook verwante gebieden aan het vak komen aan de orde. C gaat in op ontwikkelingen in en achtergronden van het vak.