Berichten geschreven door Annemieke van Wegen-Delhaas

Weblog

  1. Finalist aan het woord: 'De beste manier om de toekomst te voorspellen, is door hem samen vorm te geven'

    2 oktober 2018 - door Annemieke van Wegen-Delhaas - 0 reacties

    Rotterdamfinalist_705x220.jpg

    Hoe zou Rotterdam er over twintig jaar uitzien als de Rotterdammer het voor het zeggen had? Met die vraag in het achterhoofd is het stadsbestuur van Rotterdam in januari 2017 gestart met het Gesprek met de Stad. Het gesprek over het Rotterdam van 2037 is tot april 2017 gevoerd met iedereen die daarvoor openstond. Jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en mensen van verschillende achtergronden. Ruim 9.000 mensen deden mee. Gezamenlijk hebben wij verkend wat we verwachten van de toekomst en hebben we ideeën aangeleverd om de stad mooier te maken. Als input voor het maken van toekomstplannen, aIs inspiratie voor het Rotterdamse stadsbestuur, organisaties, het bedrijfsleven en voor de ‘gewone’ Rotterdammer. Waarom? Omdat er de komende jaren erg veel verandert, en daar willen we met elkaar op voorbereid zijn, denk alleen al aan de digitalisering en robotisering. 

    Lees meer over "Finalist aan het woord: 'De beste manier om de toekomst te voorspellen, is door hem samen vorm te geven'"