Zomergasten

Zomergasten

2 september 2020 - by André Manning - 1 comment

Andre Manning blog.jpg

En weer was ik niet uitgenodigd om een zondagavond te vullen met mijn favoriete tv-, film- of internetfragmenten. Oké, de lange haren van Ilja Leonard Pfeijffer heb ik al ruim dertig jaar niet meer, maar ik denk dat ik best wel een aantal interessante beelden kan laten zien. Best wel een interessante slotfilm uit kan kiezen. En ook best wel een boeiend thema ter sprake kan brengen dat als rode draad van een onderhoudend avondje tv kan dienen: verdeelde samenleving, gedeelde toekomst. Een avondje tv dat ook op social media niet ongemerkt voorbij zal gaan.

‘Verdeelde samenleving, gedeelde toekomst’ is een van de drie trends die we eerder dit jaar als cruciaal voor het communicatievak definieerden. Waarbij dat voor de één een kans is, is datzelfde voor de ander een bedreiging. Tegenstellingen tussen groeperingen verscherpen steeds sneller. Waarbij voor de één een mondkapje of anderhalve meter afstand logisch is, is het voor de ander een reden om te demonstreren. Daardoor liggen vervreemding en vertrouwenscrises op de loer. En toch: de toekomst behoort aan ons allen, daar moeten we samen in investeren.  Dan is het wellicht ook logisch dat deze schijnbare tegenstelling het thema is voor ons jaarlijkse congres over publieke communicatie: PubCom.

Verdeelde samenleving, gedeelde toekomst. Het lijkt een tegenstelling tussen realiteit en ideaal, tussen nu en toekomst. Want je hoeft niet te goed om je heen te kijken om de verdeeldheid in de samenleving te zien. Of zoals de Italiaanse filosoof en ethicus Luciano Floridi twee “monsters van nu en onze toekomst” definieert: klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Waarbij de laatste zichtbaar wordt door ongelijkheid in kennis, inkomen en macht. Het zijn “monsters” die verdeeldheid in de hand werken en, wanneer ze op de juiste manier en breed worden worden omarmd, kunnen resulteren in een gedeelde toekomst. Daar zal volgens Floridi kunstmatige intelligentie een belangrijke rol kunnen en zullen spelen.

Verdeelde samenleving, gedeelde toekomst; het is een thema dat ons allemaal aan moet spreken, als mens en zeker als communicatieprofessional. Het is daarbij onze taak het interne en externe krachtenveld zichtbaar te maken en te analyseren.  Vervolgens de relevante thema’s te agenderen en op zoek te gaan naar die acties waarmee een brug kan worden geslagen van heersende verdeeldheid naar een gedeelde toekomst. Ja toch?

Share this post!

Comments

  1. JC HellendoornJC Hellendoorn Wrote on 3 september 2020 om 13:37:26

    Ben benieuwd naar de invulling van jouw editie van Zomergasten André. Ik zie ook een kans voor ons vakgebied om juist die gezamenlijke & gedeelde toekomst in de schijnwerper & op het vizier te krijgen. Veel van de content waar consumenten nu kennis van nemen zorgt voor verdere polarisatie, ons vakgebied kan bijdragen aan het in beeld brengen van een echt gedeeld toekomst-perspectief.

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.