Leeftijdsdiscriminatie een issue in ons vak?

Leeftijdsdiscriminatie een issue in ons vak?

6 augustus 2020 - by Wieneke Buurman - 2 comments

Wieneke-705x220-def.jpg

Een opvallend bericht in de media afgelopen week. Motivaction heeft in opdracht van de Nationale Vacaturebank en Intermediair onderzoek gedaan naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de ondervraagden voelt zich gediscrimineerd tijdens een sollicitatieprocedure. En wat blijkt? De meest genoemde grond voor discriminatie is niet afkomst – hoewel die met een tweede plaats nog steeds een discriminatiefactor van belang is – maar leeftijd. 

Maar liefst 53% van de ondervraagden heeft deze vorm van discriminatie ervaren. Daarna volgen dus afkomst (27%), geslacht (18%) en seksuele voorkeur (3%). Voor mij was dat een eyeopener. Waar in het maatschappelijk debat de laatste tijd terecht veel aandacht is voor afkomst en racisme, lijkt dat er minder te zijn voor discriminatie op grond van leeftijd. En dat roept bij mij dan de vraag op of deze cijfers ook opgaan voor ons mooie communicatievak.

De voorbeelden die in het onderzoek van Motivaction worden genoemd zijn geen van alle communicatiefuncties. Binnen onze vereniging zijn er al initiatieven van leden om te kijken naar diversiteit binnen ons vak en onze vereniging. Is het dan ook interessant om te kijken of er bij invulling van vacatures in ons vak gediscrimineerd word op grond van leeftijd? Of bijvoorbeeld op andere gronden? In mijn ogen de moeite waard om hier goed naar te kijken en de al bestaande initiatieven te omarmen.

Share this post!

Comments

  1. Ellen van den HaakEllen van den Haak Wrote on 7 augustus 2020 om 12:37:08

    Klinkt als een goed initiatief.

  2. CecileCecile Wrote on 8 augustus 2020 om 00:23:12

    Er is zeer zeker sprake van leeftijdsdiscriminatie in ons mooie communicatievak. Iedereen boven de 40 à 45 wordt ervan ‘verdacht’ geen kennis te hebben van socials, VR, AR etc. Dat dat vaak helemaal niet blijkt te kloppen, heb ik regelmatig ervaren (zowel in de rol van werkgever als in die van sollicitant). Mijn advies: kijk naar de mens achter de sollicitant, luister en vraag door. Je zult verrast zijn over wat ‘jonkies’ (de digital natives) soms niet weten en andersom.....

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.