Interne communicatie en HR zijn samen broodnodig bij verandertrajecten

Interne communicatie en HR zijn samen broodnodig bij verandertrajecten

7 juli 2020 - by Wieneke Buurman - 4 comments

Wieneke-705x220-def.jpg

Een open deur. Een waarheid als een koe. Niets nieuws. Want de één kan niet zonder de ander bij verandertrajecten. Natuurlijk is Human Resources (HR) verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de ontwikkeling en inzet van HR-instrumenten. Net zoals Communicatie dat is voor het communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. Beiden hebben een rol bij veranderingen; trouwens ook als het geen grote veranderingen zijn. Tot zover prima.

En toch zie ik dat de samenwerking complexer wordt als het over terreinen gaat waar de taakverdeling minder helder is. Want wie is er in de lead bij bijvoorbeeld gedragsverandering ? Cultuurbeïnvloeding?  Verbetering van samenwerking of slechting van ‘silo’s’? Ontwikkeling van leiderschapsprofielen?

Dat moet een hand in hand samen optrekken zijn, in nauwe verbinding met de lijn en het primaire proces. Organisatiepolitiek laten voor wat het is en gezamenlijk de inhoud en de communicatie ontwikkelen. Zowel HR als Communicatie weten wat er in een organisatie speelt. Juist die gezamenlijkheid levert de beste aanpak op. En daar vaart een organisatie wel bij.

Reacties? Graag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post!

Comments

 1. Erik ReijndersErik Reijnders Wrote on 8 juli 2020 om 12:50:24

  Een waarheid als en koe maar juist de thema’s die je noemt laten zien dat het niet gemakkelijk is. Er leven over en weer beelden over elkaar, niet altijd positief. Er is landjepik en HR vindt vaak dat ze een betere ingang bij het management hebben en overadvisering moet worden voorkomen. Ze zitten ook vaker in het MT. De ervaring is dat een gezamenlijk thema zoals bijv leiderschapsontwikkeling centraal moet komen te staan, dat je wat ‘rekkelijker’ HR adviseurs moet zoeken en committeren en dat je over en weer eerst sterke eigenheden moet benoemen. Om van daaruit samen op te trekken. Dan KAN het wel heb ik gemerkt.

 2. Erwin AlbrechtErwin Albrecht Wrote on 10 juli 2020 om 09:42:49

  Ik zou willen pleiten voor een klein clubje Organisatieontwikkeling, met mensen die voortkomen uit HR en Communicatie, aangevuld met willekeurige mensen uit de diverse geledingen van een organisatie. Dat clubje jaagt veranderingen aan, zoekt, bedenkt en/of initieert nieuwe oplossingen, faciliteert veranderprocessen, begeleidt experimenten en ondersteunt leiderschapsontwikkeling. Vanzelfsprekend met steun en ruim mandaat van de top van de organisatie.

 3. Inge BeckersInge Beckers Wrote on 11 juli 2020 om 02:34:19

  Inge Beckers, Voorzitter en Hoofdredacteur van HR-communicatie.nl
  Naast verandertrajecten zijn er veel doelstellingen, onderwerpen of thema’s denkbaar waar de samenwerking tussen HR & Communicatie broodnodig zijn.

  Goede (interne) HR-communicatie is heel belangrijk voor het verhogen van bijvoorbeeld medewerker-engagement of het professioneel ontwikkelen van je organisatie naar welke verandering je ook voorstaat (duurzaam, ethisch, gastvrij, klantgericht). Maar ik denk niet dat de samenwerking door de gekozen thema’s complexer wordt.

  Zodra een organisatie een (cultuur)verandering wenst en zowel de HR- als de Communicatieafdeling gaan hiervoor – los van elkaar – oplossingsstrategieën bedenken, dát is maakt projecten gecompliceerd.

  HR-communicatie.nl heeft precies twee maanden geleden wederom onderzoek gedaan naar wat een geslaagde samenwerking in de wegstaat. De uitkomst is: een geslaagde samenwerking tussen HR & Communicatie heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid, begrip en erkenning nodig.

  Gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt ook gewoon om een opdracht (van de directie) en de andere twee aspecten – begrip en erkenning – daar werken we binnen onze community al meer dan 10 jaar aan! Ik verwijs graag naar het volledige artikel op onze site:

  https://hr-communicatie.nl/blog/geslaagde-samenwerking-hr-communicatie/

 4. Wieneke BuurmanWieneke Buurman Wrote on 30 juli 2020 om 10:20:43

  Goed te merken dat dit onderwerp leeft. Uit jullie reacties blijkt dat niet alleen samenwerking tussen HR en Communicatie noodzakelijk is, maar ook wederzijdse her- en erkenning, en erkenning door inzet van beide disciplines door de top. Beide voorwaarden zijn niet altijd vanzelfsprekend. Het inrichten van een projectgroep waarin, naast andere benodigde disciplines, beide vakgebieden vertegenwoordigd zijn, en een heldere opdracht, kan daarbij zeker helpen.

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.