Prikkels - Zijn we wel divers genoeg?

Prikkels - Zijn we wel divers genoeg?

24 juli 2019 - by André Manning - 1 comment

Andre Manning blog.jpg

Even terugkomend op C-day19 en ons vak in het algemeen. Ik wil graag een link leggen naar een recente blog van Saniye Çelik op Adformatie. In haar blog pleit Dr. Çelik, lector aan de Hogeschool Leiden, voor meer diversiteit binnen organisaties. En de rol die communicatie kan spelen om diversiteit in een “gazellendraf” voort te zetten in plaats van in een “slakkengang” het door organisaties te laten omarmen. Om op die manier ook een gedrags- en cultuurverandering te kunnen realiseren.

Saniye Çelik noemt in haar blog vijf redenen waarom organisaties naar meer diversiteit zouden moeten streven: gelijkheid, legitimiteit, creativiteit (het vergroten van de verscheidenheid aan percepties en inzichten voor betere prestaties), arbeidsmarkt en verbinding.

Ik ben het met Dr. Çelik eens en zou nog graag een stapje verder willen gaan. Niet alleen zou de communicatiefunctie een belangrijke rol kunnen spelen in het versnellen van diversiteit binnen organisaties. Het communicatievak zou daarbij naar mijn mening best wel een actievere voorbeeldfunctie in kunnen vervullen. Want, zijn wij als beroepsgroep wel een goede afspiegeling van onze samenleving en kunnen wij wel de juiste communicatieadviezen geven wanneer het om diversiteitthema’s gaat?

En om de cirkel dan weer rond te maken: Piet Hein Coebergh, collega van Saniye Çelik, maakte met zijn onderzoek vlak voor C-day19 bekend dat er ruim honderdduizend communicatieprofessionals in Nederland zijn. Als ik dat vergelijk met het programma van C-day, de bezoekers die dag, de rest van ons programma-aanbod of naar het ledenbestand van onze vereniging. Zijn wij dan wel divers genoeg om een aanjagende rol te kunnen spelen in het omarmen van diversiteit binnen organisaties? Ik ben bang van niet en wellicht wordt het tijd om het thema diversiteit veel prominenter op de Logeion-agenda te zetten.


Share this post!

Comments

  1. Huib KoelemanHuib Koeleman Wrote on 30 juli 2019 om 15:58:45

    Ha André,

    Herkenbaar. Ik denk dat we een mooie groep van 100.000 vakgenoten hebben, maar dat die zeker diverser kan. Hoe diverser de groep, hoe groter de kans dat we in kunne spelen (en ons in kunnen leven) in ontwikkelingen in de samenleving. Op facebook bestaat een groep 'Include Now' van marketingmensen die bewust werken aan diversiteit.

    groet Huib

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.