Blog van de voorzitter: Zo belangrijk is communicatie

Blog van de voorzitter: Zo belangrijk is communicatie

29 mei 2019 - by Wieneke Buurman - 0 comments

Wieneke-705x220-def.jpg

Deze week was er een opmerkelijke kwestie in het nieuws. Uit documenten zou blijken dat minister-president Rutte druk heeft uitgeoefend om de publicatie van de onafhankelijke doorrekeningen van het klimaatakkoord over de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) over september heen te tillen. Het Ministerie van Economische Zaken wilde juist zo snel mogelijk die resultaten communiceren om lekken te voorkomen en om niet de indruk te wekken dat er informatie onder de pet gehouden zou worden.

Ook Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, wilde snelle communicatie. Toch werd er een brief gestuurd naar de Kamer waarin werd aangegeven dat de resultaten van de doorrekeningen op zich lieten wachten, vanwege ‘ het grote aantal opmerkingen dat er door de tafels en de departementen is geleverd’.

In politiek Den Haag en daarbuiten werd reikhalzend naar deze doorrekeningen uitgezien. Want hoe doelmatig zou het klimaatakkoord zijn? En welke invloed zouden deze uitkomsten op de algemene beschouwingen hebben? De Kamer heeft aangegeven een debat hierover te willen. Ik ga dat met belangstelling volgen. Misschien komt het instellen van een toezichthouder op overheidscommunicatie nog ter sprake.

Share this post!

Comments

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.