Blog van de voorzitter: Logeion en de liefde

Blog van de voorzitter: Logeion en de liefde

9 januari 2019 - by Wieneke Buurman - 1 comment

Wieneke-705x220-def.jpg

Je kunt er niet omheen deze dagen: de Nashville-verklaring. Ruim tweehonderd religieuze leiders uit orthodox-protestantse kringen spreken zich daarin uit voor traditionele opvattingen over huwelijk en seksualiteit. Tegen homeseksualiteit, transgenders en ‘polyamoreuze’ relaties. De verklaring doet veel stof opwaaien. Terecht, want met een beroep op de vrijheid van meningsuiting worden hele bevolkingsgroepen weggezet als ‘niet door God bedoeld’.

De Grondwet is heel duidelijk waar het gaat om discriminatie op grond van geslacht, huidskleur of religie: dat is verboden.

Ik stel voor om de vrijheid van meningsuiting strafbaar te stellen als die indruist tegen de Grondwet en dat verbod consequent te handhaven. En betrek onmiddellijk het Openbaar Ministerie erbij wanneer er discriminerende meningen in het openbaar worden geventileerd.

Gelukkig is er een tegenmanifest verschenen. Het Humanistisch Verbond, onder aanvoering van Boris van der Ham, heeft de ‘Liefdesverklaring’ gepubliceerd: iedereen heeft het recht lief te hebben zoals zij (m/v) dat wil. Ook binnen Logeion is er ruimte voor iedere communicatieprofessional. Uit volle overtuiging hebben we de Liefdesverklaring ondertekend.

Share this post!

Comments

  1. Peter van RijnPeter van Rijn Wrote on 17 januari 2019 om 19:39:19

    Beste Wieneke, is het inderdaad zo simpel: het uiten van een mening strafbaar stellen? Volgens mij moet een rechter dan al gauw een afweging maken tussen verschillende grondrechten, en dat lijkt me behoorlijk ingewikkeld. Daarnaast is er een verschil tussen 'iets vinden' en anderen aanzetten tot een mogelijk strafbaar feit. We mogen in dit land nu eenmaal een mening hebben, ook al strookt die niet met wat de goegemeente vindt. Dat geldt voor iedereen. Overigens, voor de beeldvorming: ook veel kerken waren geschokt door de Nashville-verklaring. En voor de zekerheid: ik vind de Nashville-verklaring een Onding. Maar dat is dus niet het punt.

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.