Blog van de voorzitter: Communicatiedirecteur afgerekend op chemie met de baas

Blog van de voorzitter: Communicatiedirecteur afgerekend op chemie met de baas

4 september 2018 - by Wieneke Buurman - 1 comment

Wieneke Buurman (blog) 705x220.jpg

"De communicatiedirecteur is steeds vaker iemand die het geheel van communicatie, marketing, strategie en financiën overziet en steeds vaker een gesprekspartner voor de directie in plaats van een spindoctor.” Dit is een ontwikkeling die Adformatie signaleert. In mijn beleving is dat een goede ontwikkeling; de laatste jaren is de communicatiedirecteur doorgegroeid naar iemand die vanuit het vak in staat is de relevante velden voor de hele organisatie te overzien en daar wat van te vinden. 

Logisch, als geen ander is de communicatiedirecteur, of ‘Chief Reputation Officer’ (CRO) of ‘Chief Communication Officer’ (CCO), in staat het geheel van interne en externe omgeving te volgen, wat in de omgeving gebeurt te zien en welke kant het uit gaat te snappen. Ook ziet de communicatieadviseur in wat dit voor de organisatie betekent en hoe daarmee het beste kan worden omgegaan. Het stadium van de oud-journalist die communicatiedirecteur wordt, heeft het vak achter zich gelaten. |

Mooi, maar tegelijkertijd zie ik ook een andere gevaarlijke ontwikkeling. Omdat de CRO of CCO zo een nauwe samenwerking met de CEO heeft en zijn/haar sparringpartner is op vele terreinen, speelt de persoonlijke band, naast de inhoudelijke, een grote rol.  Misschien wel een te grote rol. Volgens informele schattingen vertrekken zes op de tien CCO’s vanwege mot met de baas.  Daarbij gaat het niet meer om hoe de CCO bijdraagt aan de organisatie of over de vraag of hij of zij het communicatievak verstaat, maar hoe de relatie met de baas is. En dat is te veel.

Share this post!

Comments

  1. Roland KroesRoland Kroes Wrote on 6 september 2018 om 11:04:17

    Ik vind het een forse stellingname op basis van een nogal losse basis: "informele schattingen" - waar komt die schatting vandaan?

    Met betrekking tot het punt zelf: een klik tussen CEO en communicatie voorman/-vrouw is essentieel. Anders kom je niet tot de kern op de momenten dat het er echt toe doet. Het ontbreken of verdwijnen van een klik zal absoluut een rol spelen in aanloop naar het moment dat ieder zijns weegs gaat.

    Is er op dit punt nog een weg te gaan? Zeker. Want er zullen vast organisaties zijn waar het idee is dat 'een klik' gelijk is aan 'his master's voice'. Dat mag wel verdwijnen. Die klik en de rol die het speelt in de samenwerking, die mag blijven.

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.