Blog van de voorzitter: Gemeenten blijven moeite houden met open communicatie

Blog van de voorzitter: Gemeenten blijven moeite houden met open communicatie

22 augustus 2018 - by Wieneke Buurman - 3 comments

Wieneke Buurman (blog) 705x220.jpg

Een behoorlijk aantal van onze leden houdt zich bezig met de communicatie van een gemeente. En dat blijft een lastige opgave. Een goed (what’s in a word) voorbeeld hiervan zijn de perikelen, zoals die zich voordeden in de gemeente Westland. Die had de raadsleden teruggeroepen van vakantie om achter gesloten deuren een besluit te nemen over de aanpassing van het bestemmingsplan.

Dat was nodig om de bouw van een zogeheten ‘Polenhotel’  - een hotel waar voornamelijk Poolse arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden - te voorkomen. Hier word ik toch wel heel verdrietig van. Weer een prachtig voorbeeld van de kloof die er tussen politiek en burgers bestaat en die door dit soort acties alleen maar groter wordt. Want dit is dubbel mis.

Een gemeenteraad beslist zelf of ze terugkomt van vakantie. Daar gaan ambtenaren of een college van burgemeester en wethouders niet over. Daarnaast kun je je afvragen waarom dit een geheime vergadering moest zijn. Omdat ondernemers die een hotel wilden bouwen het niet mochten weten? Gemeentepolitiek is zo lek als een mandje. De banden tussen projectontwikkelaars en raadsleden willen nog wel eens nauw zijn.

Veel beter werkt transparantie en openheid. Laat als gemeente maar zien hoe je aankijkt tegen ontwikkelingen in je gemeente. Betrek je inwoners daarbij, ga het gesprek aan, probeer te achterhalen wat je inwoners ervan vinden. Publieke opinie is een machtig wapen. Probeer daar als gemeente op een goede manier mee om te gaan, zet het in. Communiceer en houd geen geheime vergaderingen. Inwoners hebben het recht om te weten waar hun lokale bestuur mee bezig is.

De gemeenteraad stemde achter gesloten deuren in met de wijziging van het bestemmingsplan. Maar de opzet is helaas mislukt: een ondernemer diende een bouwaanvraag in voordat het bestemmingsplan kon worden gewijzigd. Het 'Polenhotel' lijkt er dus alsnog te komen (Volkskrant).

Share this post!

Comments

 1. Bart van de HulsbeekBart van de Hulsbeek Wrote on 22 augustus 2018 om 16:44:55

  Hoi Wieneke,

  Ik kan een heel stuk met je meegaan in je kritiek dat een gemeente zo transparant mogelijk moet communiceren. Ik vind deze casus geen voorbeeld van "het feit dat gemeentes nog steeds slecht communiceren". Zonder te diep op deze casus in te gaan, zijn er momenten dat een raad in beslotenheid een besluit over bijvoorbeeld een bestemmingsplan moet nemen. Dat kan zijn om te voorkomen dat de samenleving op bijzonder hoge kosten gejaagd wordt omdat een ontwikkelaar met voorkennis een perceel koopt of een aanvraag indient.

  Dat los daarvan het college buiten zijn boekje ging, staat wat mij betreft vast.

  De bottom line van een besloten vergadering als deze blijft dat ontwikkelaars en speculanten met voorkennis misbruik van de procedures kunnen maken en daarmee de gemeente op kosten kunnen jagen. Dat lijkt me een heel legitieme reden om een geheime vergadering te houden, via de fatsoenlijke weg.

  Bart,
  wethouder

 2. Guido RijnjaGuido Rijnja Wrote on 23 augustus 2018 om 10:47:22

  Hoe vaak blijkt het op- of achterhouden van informatie achteraf onnodig? Wob-verzoeken zijn ook vaak staaltjes uitgestelde transparantie. Reuze-interessant te bezien waarom de gemeente tot de beslotenheid besloot. Bij onderhandelingen kan het natuurlijk raadzaam zijn 'backstage' te bespreken hoe je 'frontstage' zorgvuldig, rechtmatig of rechtvaardig het gesprek aan kunt gaan. Wat deze case op het oog vooral ontbloot is ongemak met de vraag hoe men het gesprek voert met ondernemers, maar vooral met bewoners, over de 'ontvangst' van de Polen. Er klinkt angst door dat ondernemers het eenzijdig voor het zeggen krijgen. Dan zou het de gemeente juist sieren om dit immigratie-dilemma publiek te benoemen en in de gemeenschap te helpen ordenen en van zienswijzen te voorzien. In de jongste 'C' heb ik kort beschreven hoe je met 'dilemma-logica' eerder open een opgave op tafel kunt leggen.
  Leent de Westlandse casus zich niet voor een collegiale 'reconstructie' waarin we aannames, zienswijzen en aanpakken bespreken? Als de gemeente dat nuttig vindt natuurlijk. Ik doe dan graag mee, want ik veronderstel dat meer gemeenten hiermee te maken zullen krijgen (of al hebben).

 3. Bart van de HulsbeekBart van de Hulsbeek Wrote on 27 augustus 2018 om 12:50:53

  Het issue is in dit geval niet "de ontvangst van Polen". Het issue is in dit geval dat de gemeenteraad een ‘voorbereidingsbesluit’ heeft genomen. Dat is een verklaring dat een (nieuw) bestemmingsplan voor een gebied wordt voorbereid. Voor bouwactiviteiten die passen binnen het oude bestemmingsplan, mogen dan geen vergunningen worden verleend. Alle procedures zijn als het ware bevroren vanaf het moment dat het voorbereidingsbesluit is gepubliceerd.

  Diverse raden nemen regelmatig (een of twee keer per bestuursperiode) dergelijke voorbereidingsbesluiten om speculatie te voorkomen. Hartstikke legitiem en geenszins politiek.

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.