Celia Noordegraaf: 'De leerstoel geeft een impuls aan het communicatievak'

Celia Noordegraaf: 'De leerstoel geeft een impuls aan het communicatievak'

18 juli 2018 - by Celia Noordegraaf - 1 comment

CeliaNoordegraf705x220.jpg

De Logeion-leerstoel is een zogenaamde bijzondere Leerstoel. Zo'n leerstoel voegt iets toe aan het onderzoek dat al vanuit de vakgroep van een universiteit wordt gedaan. Logeion geeft hiermee een extra impuls aan het onderzoek naar het vakgebied strategische communicatie en slaat op deze manier een brug tussen wetenschap en praktijk. Noelle Aarts was de eerste hoogleraar die de Leerstoel bekleedde en met name tijdens haar afscheid in maart van dit jaar werd heel zichtbaar dat zij echt iets heeft toegevoegd de afgelopen negen jaar, dat er zonder haar nog niet was

Haar aandacht voor het interactionele perspectief bijvoorbeeld, aldus collega-hoogleraar Rens Vliegenthart. Met als mooie spinoff voor de praktijk het gesprekstool: 'Moeilijke gesprekken'. Dankzij haar is het aantal interacties tussen de wetenschap en de praktijk substantieel toegenomen. Een nieuwe hoogleraar kan dat opnieuw een boost geven en daarmee de toekomst van het vak bepalen.  

Wat is de Leerstoel?
De Leerstoel is onderdeel van het (niet-fysieke) Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion. Partners en Vrienden ondersteunen het CSC, dat door de verbinding van wetenschap en praktijk het vak naar een hoger niveau wil brengen. De hoogleraar die de Leerstoel bekleedt is het boegbeeld van CSC. In één dag per week kun je uiteraard niet alle ambities van Logeion op dit punt realiseren. Je moet net als elke hoogleraar tenslotte ook gewoon onderzoek doen, promovendi begeleiden en onderwijs geven. Daarom is Logeion bezig een netwerk rondom de Leerstoel te bouwen van universiteiten, hogescholen, corporates, organisaties en bureaus dat allerlei activiteiten ontplooit voor communicatieprofessionals op strategisch niveau, zoals CommunicatieColleges en netwerkconferenties met vertegenwoordigers vanuit opleidingen en de praktijk. We spiegelen ons wat dat betreft aan de Academic Society in Duitsland, waar zes á zeven universiteiten en de top van het bedrijfsleven samenwerken aan de professionalisering van het communicatievak. De Leerstoelhouder hoeft het niet allemaal alleen te doen, maar is wel de spil. Ongelooflijk belangrijk dus voor de professionalisering van het communicatievak. 

Mooie kans
De Logeion-leerstoel heeft een stevige plek in de vakgroep Corporate Communication. Deze vakgroep is onderdeel van 'Communication & Media Studies' aan de Universiteit van Amsterdam en is op dit gebied de beste van de wereld, aldus de 'QS World University Rankings 2018'. De nieuwe Leerstoelbekleder komt dus terecht in de grootste en beste vakgroep op het gebied van communicatiewetenschap in ons land, die op het gebied van onderwijsvernieuwing en onderzoeksinitatieven voorop loopt. Dat biedt natuurlijk geweldige kansen voor iedere communicatiewetenschapper. Daarnaast zijn er nog eens duizenden communicatieprofessionals in de praktijk die jouw werk supporten. Je moet overigens wel van goede huize komen voor deze functie: je moet 'professorabel' zijn. Dat wil zeggen gepromoveerd zijn, en over de nodige onderzoeks- en onderwijservaring beschikken. Best spannend dus of we er in zullen slagen een goede kandidaat te vinden. Maar ik weet van een aantal heel goede mensen dat ze geïnteresseerd zijn, dus dat gaat vast lukken! Bekijk de vacature.


Celia Noordegraaf


Celia Noordegraaf is bestuurslid van Logeion en zet zich in voor de professionalisering van het (strategische) communicatievakgebied. Zij is vanaf het begin betrokken bij het Centrum Strategische Communicatie en de Leerstoel.

Share this post!

Comments

  1. Ben WarnerBen Warner Wrote on 19 juli 2018 om 10:43:00

    Een nieruwe hoogleraar zal niet makkelijk te vinden zijn. Toen na het vertrek van prof. Van der Meiden rond 2000 in Utrecht Logeion en UvA elkaar vonden,duurde het jaren voordat men met Noelle een opvolger vond. Alles bijeen bijna 10 jaar! Ondergetekende heeft toen namens Logeion ad interim de functie bekleedt en het de titel Strategische Communicatie meegegeven. Van der Meiden deoceerde pr. De leerstoel bestond uit drie maanden colleges en twee examens geheel verzorgd door mij. Derde en vierde jaarstudenten volgden het vak en konden 10 punten scoren bij goede afronding.. Tpen Noƫlle aantrad en ik uiteraard diirect plaatsmaakte heb ik op haar verzoek nog twee jaar de colleges doorgezet, omdat zoals zij zei: Deze inhoud door haar niet te geven viel. Zij was bekwaam in de lijn zoals het artikel beschrijft..Meer dan 1500 studenten deden examen en slaagden tot hun volle tevredenheid, zo bleek uit UvA-evaluaties.

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.