De drie ergernissen van Ron van der Jagt

De drie ergernissen van Ron van der Jagt

7 augustus 2014 - by Ron van der Jagt - 3 comments

LOGNW_ronvanderjagt_vierkant.jpg

Deze week is Logeion-voorzitter Ron van der Jagt twee keer in het nieuws geweest. Voor CommunicatieOnline heeft hij een top-3 gemaakt van zijn ergernissen in het vakgebied. Dit ondanks dat hij enkele jaren geleden besloot het alleen nog maar over zaken te hebben die inspiratie en positieve energie opleveren. ‘Dat is ook precies wat ik anderen probeer te bieden, persoonlijk en professioneel. Ik ben van de oplossingen en opgewekte geluiden.’ Verder is Van der Jagt geïnterviewd door NRCNext over adviesbureaus die werken voor buitenlandse regimes.

Top-3 ergernissen:

1. ‘Communicatie is gewoon een praktisch vak’  

Als ik dit hoor lopen de rillingen over mijn rug. Natuurlijk kent het communicatievak ook een ambachtelijke en uitvoerende kant.  En laat er geen misverstand over bestaan: die praktische kant is bijzonder belangrijk. Een goede strategie bewijst zich immers in vakkundige executie. Maar als communicatie enkel en alleen een praktisch vak zou zijn, kan ons hele vakgebied morgen integraal naar India worden uitbesteed.

Gelukkig weten we beter. Van afdelingen communicatie wordt verwacht dat ze op drie niveaus excelleren: Reputatie, Regie en Realisatie.

2. ‘Communicatie wordt niet serieus genomen’

Dit kom ik ook al jaren tegen: vakgenoten die publiekelijk consequent uitdragen dat het allemaal kommer en kwel zou zijn in ons vakgebied. Deze mensen maken onbedoeld vooral duidelijk, dat zij niet in staat zijn onderscheid te maken tussen een collectief probleem en een individuele frustratie. Sommigen maken het zelfs zo bont dat ze actiegroepen oprichten om uit te dragen dat 'wij' ons in een permanente crisis bevinden.

Het netto-effect van dergelijk geklaag is dat de vakgenoten in kwestie uiteindelijk vooral zelf niet meer serieus worden genomen. Overigens heb ik al eerder mijn pijlen gericht op dit hardnekkige fenomeen van 'gepiep', onder andere via de veelbesproken column 'Beyond Calimero'. 

3.’Communicatie is geen duidelijk afgebakend domein’

Veelvuldig hoor je ook het terugkerende 'probleem' dat we geen scherp en helder afgebakend vak hebben, en  te veel specialismen. Waarbij veelal in één adem de vergelijking wordt gemaakt met beschermde beroepen zoals accountants en artsen, zonder de nadelen van die beschermde status te benoemen.

De vergelijking gaat overigens volledig mank. Het communicatievak kun je immers beter vergelijken met andere vrije beroepen óf met de complete medische beroepsgroep. Zoals in de meeste beroepsgroepen zien we ook in de medische wereld dat bijvoorbeeld het eervolle vak van wijkverpleegkundige een andere positie heeft dan de neurochirurg.

Wat mij betreft mogen wij ons gelukkig prijzen met een veelkleurig vakgebied met tal van specialismen en stromingen, dat professioneel gezien volop in ontwikkeling is. Door de komst van sociale media en alles wat online is, zijn zowel het medialandschap als de manier waarop organisaties communiceren fundamenteel veranderd. Dat biedt een wereld aan mogelijkheden. Mijn motto in dit verband: 'Communicatie als vaardigheid is van iedereen. Communicatie als vak is voor professionals'.

Dit artikel is onlangs verschenen op CommunicatieOnline. Verder is het interview met Van der Jagt te vinden op de website van NRCNext.

Share this post!

Comments

 1. Wim KropWim Krop Wrote on 11 augustus 2014 om 16:27:10

  Ron,
  uitstekend dat je je in NRC-Q afzet tegen de daar ten tonele gevoerde praktijken van PR-bureaus bij het oppoetsen van het blazoen van discutabele regimes en acties.
  Inmiddels is er bij grote Amerikaanse bureaus wel een soort bezinning ontstaan over sommige van hun activiteiten. Zo hebben de grote jongens aldaar aangekondigd niet meer te willen werken voor de klimaatveranderingsontkenningsindustrie (Scrabble!), die zich bedient van pseudowetenschap en het optrekken van mist rond een groot probleem. Praktijken die zij aan de hand van de door enkele van hun zo effectief gebleken tabakslobby goed in de vingers hebben gekregen. Zie ook http://www.theguardian.com/environment/2014/aug/07/edelman-pr-climate-change-denial-campaigns
  Mooi initiatief, dat volgens mij navolging verdient in ons land. Maar ik zie nergens signalen op dit gebied. Het huishoudelijk reglement van onze vereniging laat slechts de mogelijkheid toe om ooit eens iets te gaan doen. En het laatste artikel in C over ethiek behandelde slechts één aspect van het verschijnsel ethiek.
  Mijn vraag aan jou als voorzitter: wordt het niet eens tijd dat Logeion zich actief gaat opstellen op dit gebied? Om te voorkomen dat wij ons als vakgroep ongestraft bezig kunnen houden met zand in wetenschappelijke machines strooien, astroturfing en gish gallopping, zaken die bijvoorbeeld in de klimaatdiscussie aan de orde van de dag zijn. En die het risico in zich dragen dat wij steeds meer worden gezien als gladde rechtpraters van kwalijke zaken.
  Ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt.
  Wim Krop

 2. Ron van der JagtRon van der Jagt Wrote on 13 augustus 2014 om 16:20:25

  Beste Wim,

  Dank voor je reactie op mijn uitspraken in het artikel van NRC over het werk van internationale PR-bureaus voor landen en hun regime.

  In het belang van een correcte positionering van ons vak heb ik me bewust publiekelijk stevig uitgesproken over het in het artikel genoemde 'klassieke voorbeeld'.

  In voorkomende gevallen zal ik niet nalaten opnieuw helder te maken wat wel en niet door de beugel kan. Daarbij kunnen we waar nodig terugvallen op en verwijzen naar internationaal geldende normen.

  Twee daarvan zijn in mijn ogen de belangrijkste:

  1 - De 'Page Principles' van de A.W. Page Society. Zie ook: http://www.awpagesociety.com/about/the-page-principles/

  2 - De door de IPRA onderschreven Code van Athene. Zie voor de Nederlandstalige versie: http://ipra.org/images/Dutch.pdf

  Met name de Page Principles spreken mij persoonlijk erg aan, vooral door de helderheid en eenvoud. Het eerste artikel bijvoorbeeld: "Tell the truth".

  Zoals gezegd zal ik mij bij praktijken die schadelijk zijn voor ons vak en onze beroepsgroep steeds stevig uitspreken namens Logeion. Weet me te vinden!

  Hoop dat dit enig inzicht biedt in hoe we hier tegenaan kijken.

  Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom.

  Hartelijke groet,
  Ron van der Jagt

 3. Wim KropWim Krop Wrote on 17 augustus 2014 om 12:18:29

  Ron,

  Dank voor je reactie. Heel nuttige informatie en goed om te weten dat je 'pal' staat.

  Toch nog een vraag: vind jij het op de weg liggen van Logeion om op dit gebied iets te gaan regelen? Sterker, om leden die zich niet houden aan de door jou genoemde uitgangspunten ter verantwoording te (kunnen) roepen?

  Op deze wijze scharen wij ons in de gelederen van de Orde van Advocaten en de Registeraccountants, die, net zoals andere vakverenigingen, dit soort regelingen kennen.

  Mijn eigen idee is dat het een goede zaak zou zijn om dit binnen Logeion eens wat nader te bekijken, zoals ik al aangaf.

  Groet,

  Wim Krop

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.