IC-Parade in het zonnetje

IC-Parade in het zonnetje

30 mei 2014 - by Lonneke van Rees - 0 comments

LOGNW_ICparade-inhetzonnetje.jpg

Hoe ga je om met vervagende grenzen tussen interne en externe communicatie? Daarover gingen verschillende organisaties met onze vakgenoten in gesprek tijdens de jaarlijkse IC-Parade van de vakgroep Interne Communicatie. Het was een uitgebreide proeverij aan cases van: ASN Bank, Achmea, Gemeente Amsterdam, Gyproc, IHC Merwede, ING, Natuurmonumenten en RWS. 

Gemeente Amsterdam haalt niet de buitenwereld naar binnen, maar gaat zelf naar buiten. Rijkswaterstaat zet storytelling in zodat medewerkers in staat zijn om in de buitenwereld hun verhaal te vertellen. Natuurmonumenten laat boswachters twitteren.

“Dit smaakte fris en fruitig” werd besloten in de afsluiting. “Zowel sprekers als deelnemers zijn bereid om hun verhaal te doen en elkaar te bevragen. Zo ontstaat een open gesprek.” “Dat smaakt naar meer!” was de conclusie.

Hieronder kun je enkele van de presentaties nakijken:

Share this post!

Comments

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.