Mediatrends en -thema's 2014

Mediatrends en -thema's 2014

17 december 2013 - by Wim Coenraadts - 0 comments

Blog Wim Coenraadts- Trends

Met het nieuwe jaar voor de deur heb ik op verzoek van ANP Pers Support mijn huidige jas van pr & communicatieadviseur kortstondig ingeruild voor die van journalist, mijn oude professie. Voor de klanten van de persberichtendistributiedienst van het ANP zette ik recent een aantal thema's en trends op een rijtje die naar mijn oordeel in 2014 behoorlijke media-aandacht zullen krijgen.

Het lijstje is verre van compleet; voor elk specifiek deelterrein zijn immers afzonderlijke trend- en themamandjes samen te stellen. Desalniettemin heb ik een keuze gemaakt, op basis van scannen van de media, enig journalistiek onderbuikgevoel en de ervaringen die ik het afgelopen jaar als pr- & communicatieadviseur heb opgedaan bij mijn opdrachtgevers. 

Mijn Trend- en Themalijst 2014 (in willekeurige volgorde):
1 - (nationale) identiteit;
2 - betrouwbare en lekkere voeding;
3 - privacy;
4 - financiering;
5 - eco-innovator China. 

Een kanttekening bij het consumeren van de lijst. Ze gaat verder dan het reproduceren van wat trendwatchers voor het komende jaar verwachten; die blikken vanuit hun professie van nature vooruit. De media daarentegen zijn meer trendvolgers; ze duiken vaak pas vol op een onderwerp wanneer een maatschappelijke onderstroom of een sluimerend issue zich in een onthulling of calamiteit manifesteert. 

Een voorbeeld hiervan is het lekken door Edward Snowden van documenten die de spionageactiviteiten van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA openbaarden. De onthulling maakte het brede vermoeden concreet dat in het huidige internettijdperk veiligheidsdiensten een loopje nemen met de online-privacy van burgers. Het issue 'internet en privacy' nestelde zich daarmee definitief in de top van journalistieke thema's, om daar naar alle waarschijnlijkheid nog enige tijd te verblijven. 

Zoals gezegd is deze lijst bij lange na niet volledig. Ik ben dan ook benieuwd naar verdere aanvullingen en de bijbehorende toelichtingen.

Share this post!

Comments

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.