Column C#6: Science for impact

Column C#6: Science for impact

2 juli 2012 - door Noelle Aarts - 0 reacties

Lognw_Noelle-Aarts-2.jpg

‘De wetenschap? Daar doen we niets mee. Hebben we eigenlijk niks aan.’ Onlangs was ik op de practice-meets-sciencedag van het ABC-congres voor bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met collega-wetenschappers nam ik deel aan een debat met directeuren communicatie van grote nationale en internationale bedrijven.

Zij waren het snel eens: wij hebben niets aan wetenschap. ‘Ik kom wel nog eens met het Corporate Model van Van Riel aanzetten om de CEO te verleiden’, zo meldde één van hen mij later off the record.

Ik was verbaasd. Minstens één keer per week spreek ik met praktijkmensen; in klein en groot gezelschap. Vaak zijn dat zeer inspirerende ontmoetingen, voor beide partijen. Zo lees ik terug op twitter en in de mail.

Voorwaarde voor het slagen van ontmoetingen tussen wetenschap en praktijk, heb ik geleerd, is het managen van verwachtingen. Die liggen ten aanzien van de wetenschap al snel vrij hoog. Zij moet inspireren, nieuwe waarheden produceren en liefst praktische tools leveren. Maar vooral zou de wetenschap praktijken evidence based moeten maken.

Deze verwachtingen liggen in het verlengde van de druk accountable te zijn in termen van het garanderen van vooraf gestelde, achteraf meetbare resultaten. Maar belangrijke verdiensten van communicatieprofessionals zijn vaak moeilijk meetbaar. Denk aan relatiemanagement of het attenderen op de communicatieve impact van het gedrag van een organisatie, inclusief dat van medewerkers in alle gelederen en op alle niveaus.

Wetenschappers kunnen de complexe werkelijkheid wel enigszins inzichtelijk maken. Soms genereren ze nieuwe inzichten die de praktijk verder helpen bij het hanteren van dilemma’s waar de praktijk mee zit. Voorwaarde is dat wetenschap practice based is. Genoeg redenen voor regelmatige ontmoetingen tussen wetenschap en praktijk.

Gaandeweg het debat in Nijmegen kwamen we zo ongeveer tot deze conclusie. Na afloop hebben we visitekaartjes uitgewisseld en elkaar toegevoegd op LinkedIn. To be continued. Mooi toch?

Noelle Aarts Bijzonder hoogleraar strategische communicatie (Logeion-Leerstoel)

Deze column stond in Logeion-magazine #C6 van juli 2012.

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.