Voor de verbinding

Plannen en voornemens bij aanvang


Voor de Verbinding

“Waarom trek je je niet terug?” Zo vroeg een bekende me vorige week. “Omdat ik dit echt heel graag wil doen”, was mijn spontane antwoord. Ik heb er heel veel zin in om mij intensief voor onze beroepsvereniging en het vak in te zetten. Een oud collega omschreef mij ooit als “een gedreven gangmaker in professionele ontwikkeling”. En zo is het: ik ben echt van het vak.

Daarnaast zit mijn gedrevenheid in de overtuiging dat het nodig is. Dat zeg ik met de toekomst in het vizier en met respect voor alles wat er al is bereikt. Er staat immers een gezonde, groeiende vereniging met 3000 leden. Maar er is ook nog heel erg veel te doen. Want ons vak verdient een open, attractieve, prikkelende en gezaghebbende beroepsorganisatie. Een professionele en eigentijdse club, met meer kwaliteit, meer scherpte en meer kleur.

Maatwerk, toegevoegde waarde en echt inspirerende activiteiten, dat moet daarom voorop staan. Differentiatie in het aanbod is wat mij betreft echt een kernpunt voor de komende jaren. Niemand wil een grijs warenhuis. We zullen dus scherper moeten kiezen. Mijn wenkend perspectief en stip aan de horizon is een beroepsvereniging die gezien wordt als een open, laagdrempelig en relevant platform voor alle communicatieprofessionals in Nederland.

Differentiatie in het aanbod is wat mij betreft echt een kernpunt voor de komende jaren. Niemand wil een grijs warenhuis.
Dat kan alleen wanneer we massaliteit en eenheidsworst voorkomen. Ik zie de toekomst van Logeion dan ook als een ‘open en verbindende community van allemaal verschillende, kleinere communities’. En wil bouwen aan een verfrissend en kleurrijk palet van verrassende en vernieuwende speciaalzaken onder één dak. Elk met een eigen kleur en accent. Tegelijkertijd verbindend op het communicatievak. Dat kan Logeion attractiever en ‘hip & happening’ maken.

Met enkele eerste concrete gedachten betekent dat bijvoorbeeld:

  1. Dat Themagroepen rond vakspecialismen centraal staan. Deze vakgroepen verdienen alle aandacht en ondersteuning om zich te ontwikkelen tot aantrekkelijke ‘boutiques’.
  2. Dat alle activiteiten toegesneden zijn op segmenten in het ledenbestand en herkenbaar zijn gelabeld. Variërend van een ‘Praktijk Oriëntatie’ tot en met zeer hoogwaardige Masterclasses.
  3. Dat we werken aan meer bijeenkomsten in de regio. Met inspirerende, kleinschalige bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring overal in het land. Waar mogelijk samen met regionale communicatiekringen.
  4. Dat we nieuwe initiatieven starten om relevanter te worden voor specifieke doelgroepen. Denk aan een exclusieve ‘Club van 100’ voor directeuren Communicatie van grote bedrijven en instellingen.
  5. Dat we gericht inzetten op studenten, afstudeerders en starters. Die kennen onze vereniging vaak nauwelijks. Een jongerenclub kan voor de hele vereniging verfrissend werken.
  6. Dat we meer aandacht schenken aan de ‘prominenten’ in ons vak en in onze vereniging. Door alle oud-bestuursleden en finalisten van prijzen jaarlijks bij elkaar te halen. En hen in te zetten als ambassadeur, bijvoorbeeld als gastdocent aan hogescholen en universiteiten.
  7. Dat we een ‘Club van 30’ starten voor de ‘daverende dertigers’ in ons vak. Dat zijn ’movers and shakers’ die kunnen zorgen voor vernieuwing. Ruim baan dus - ook binnen het bestuur - voor jonge mensen!
  8. Dat we ook ruimte geven aan creatieve geesten en ‘dwarse denkers’. Een podium voor debat, met prikkelende mensen van binnen en van buiten. Tijd voor een Logeion Innovation Lab?
  9. Dat we voor de grote groep zelfstandigen in ons vak werken aan belangenbehartiging en voordelen bij het ondernemerschap. Leden van de Ooa krijgen 40% korting op hun AOV-verzekering!
  10. Dat een eigentijdse en gezaghebbende beroepsvereniging voor communicatie een voorbeeldrol kan vervullen in het benutten van web en sociale media, geïnspireerd op Google, Youtube en Twitter.

Kortom: meer toegevoegde waarde en meer differentiatie in het aanbod, gericht op een beroepsvereniging die beleefd wordt als een relevant en aantrekkelijk platform voor alle communicatieprofessionals in Nederland.

Zo’n beroepsvereniging blijft investeren in de fundamenten van een sterk en vernieuwend vak. En gaat door op de ingeslagen weg met een actieve rol in het onderwijs, verbinding met de wetenschap, beroepsniveauprofielen, certificering, kennisontwikkeling, onderzoek en publicaties.

Zo’n beroepsvereniging is bovendien een logisch gesprekspartner voor platforms voor bestuurders (onze opdrachtgevers), voor onderwijs en wetenschap en voor andere vakgebieden. Een sterk communicatievak zoekt de inspiratie op het snijvlak met andere disciplines, zet de ramen open en zoekt de verbinding.

Ik zie er enorm naar uit om de komende jaren, in pak of spijkerbroek, dienend en in alle bescheidenheid, op grote en kleine bijeenkomsten aanwezig te zijn. Om bij te dragen aan beroepstrots en beroepsplezier. Om te praten met leden uit alle geledingen van het vak en in alle hoeken van het land.

Afsluitend wil ik benadrukken dat een voorzitter, hoe enthousiast ook, genoemde ideeën onmogelijk alleen kan realiseren. Het bestuur kan inspireren, initiëren en stimuleren. Het recent versterkte bureau kan veel zaken uit handen nemen. Maar een vereniging staat of valt met de inzet van heel veel actieve leden.

Iedereen die mee wil doen is dan ook van harte welkom! Laat het even weten (bijvoorbeeld via LinkedIn) wanneer je suggesties hebt en mee wilt doen, want daar is altijd ruimte voor!

Laten we bouwen, vernieuwen en verbinden. Voor een relevant en eigentijds communicatievak. En voor een sterke en zelfbewuste beroepsgroep.

Ron van der Jagt, voorzitter Logeion.