Uitgangspunten beroepsniveauprofielen

Uitgangspunten vernieuwde beroepsniveauprofielen

Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten van het BNP-model.

Basis zes kerntaken bij zes niveaus
De keuze om het vak in zes kerntaken bij zes niveaus te beschrijven in plaats van door middel van functieprofielen, is en blijft een centraal uitgangspunt. Het weerspiegelt de diversiteit van het vak, waarin bijna geen functieprofiel hetzelfde is en de functienamen geen vaste definitie kennen. De complexiteit van het model wordt hanteerbaar gemaakt door het digitale instrument, dat je in stappen door het model leidt.

Visie op de communicatieprofessional
De veranderingen in maatschappij, organisaties en in het vak stelt bepaalde eisen aan de communicatieprofessional. De visieontwikkeling van de Adviesraad Onderwijs en Professie (AOP) en de groep die aan het BNP-model heeft gewerkt, heeft geleid tot het toevoegen van een schil om het BNP-model met zes communicatie- en ontwikkelcompetenties. De communicatieprofessional kan zich daarmee onderscheiden en zich voortdurend blijven ontwikkelen. Deze ‘kerncompetenties’ zijn van belang voor elke communicatieprofessional, ongeacht functioneringsniveau of specialisme, en ongeacht de kerntaken die je uitvoert:

  1. Afstemmen van communicatie op organisatiedoelen:
  2. Omgevings- en organisatiesensitiviteit
  3. Verbinden
  4. ‘Ambacht’ van het schrijven – verbeelden / visualiseren – presenteren
  5. Omgaan met een dynamische context
  6. Ontwikkelcompetentie

Op de gebruiker afgestemd instrument met 360° feedback
Er is gekozen voor een digitaal instrument, dat je in stappen door het model leidt, zonder je gelijk met de zes bij zes matrix te confronteren. Door je telkens met uitwerkingen van naastliggende niveaus voor te leggen, stimuleren we je om deze te vergelijken, en je minder op enkele fragmentarische aspecten te richten.

Vergelijk je je eigen beoordeling met de beoordeling van anderen over jezelf? Dan krijg je én een beter inzicht in je eigen functioneren én heb je een mooie basis voor een gesprek over het communicatievak en het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit. 360° feedback ontstaat als je vanuit vier verschillende optieken jezelf in het model plaatst: bijvoorbeeld vanuit jezelf, een collega of vakgenoot, in- of externe klanten, een opdrachtgever of manager.

Het model is richtinggevend voor ontwikkeling, niet normerend. Het BNP-model is bedoeld als houvast voor eigen ontwikkeling, niet om mensen in hokjes te plaatsen.

Terug