Studieverenigingen

Studieverenigingen

Logeion vindt het belangrijk dat studieverenigingen van communicatie-opleidingen bruisende activiteiten kunnen organiseren. Daarom ondersteunt Logeion congressen, carrièredagen en seminars, die door besturen van studieverenigingen worden georganiseerd.

  • Logeion geeft per keer een gift van 100 euro ter ondersteuning van het initiatief. Als tegenprestatie vragen we zichtbaarheid op de website/social media van de studievereniging of op het programmaboekje.
  • Verder kan Logeion een bijdrage leveren voor de symposiumtas (bijvoorbeeld Magazine C, Logeion-pepermuntjes en/of informatie over de Logeion Young Professionals)
  • Studieverenigingen kunnen hun event zelf aanmelden in de LinkedIn-groep van Logeion, die ook open staat voor niet-leden

Wil je ondersteuning van je initiatief, stuur dan een email naar info@logeion.nl en vermeld daarin kort je plannen: naam en datum event, doel event, aantal deelnemers, contactgegevens.  Na goedkeuring van de aanvraag door Logeion, kan de studievereniging een factuur aan Logeion sturen met de toelichting ‘Gift Logeion aan ……… event’. Wij maken het bedrag dan zo snel mogelijk over en sturen de magazines op.