Publieke communicatie

Publieke communicatie

Publieke communicatie (voorheen Overheidscommunicatie) zien wij als aparte discipline. Door de wettelijke basis waarop overheidscommunicatie is gestoeld, door de politieke en bestuurlijke arena en door de interactie overheid en samenleving. Als belangrijkste thema’s waarmee wij als vakgroep de komende jaren aan de haal willen zijn:

 • De participatiesamenleving
 • De decentralisaties
 • Open overheid en een toegankelijke overheid
 • Samenwerking in het huis Thorbecke
 • ICT en privacy
 • De competenties van een overheidsprofessional
 • Internationaal vergelijk

Vanzelfsprekend zullen ook andere thema’s aan bod komen en zoeken we met regelmaat ook andere vak- en themagroepen ...Lees meer

 1. Going local, een gedecentraliseerd budget en burgerbetrokkenheid

  Aan het begin van de nieuwe Europese wetgevingsperiode en minder dan een jaar na de Europese verkiezingen, waaruit een gebrek aan vertrouwen in de EU naar voren kwam, benadrukt het Comité van de Regio's (CvdR) dat de Europese instellingen de taak hebben een nieuwe communicatieaanpak voor te stellen om ‘Europa weer dicht bij de burger te brengen’. Lees verder

  Nieuws Door Daphne Smit op 04 december 2014 1 reactie
  Publieke communicatie
 2. Galjaardcommissie zoekt leden voor regionale nominatiecommissies

  De Galjaarddag 2015 staat in het teken van inspirerende initiatieven in de publieke communicatie. Dit jaar wordt de nominering van communicatieparels anders aangepakt. Per provincie wordt een nominatiecommissie benoemd. Elke commissie draagt vervolgens één tot drie initiatieven aan zodat het hele land vertegenwoordigd is in de inzendingen. De Galjaardcommissie zoekt nog leden voor de regionale nominatiecommissies. Lees verder

  Nieuws Door Bart Hansma op 19 november 2014
 3. De sprong in het 3D-diepe bad

  Het nieuwe jaar nadert. Te snel, dit jaar? Op 1 januari 2015 is het immers zover; een ongekende overheveling van veel taken en behoorlijk wat minder budget van rijk naar gemeenten. Ook wel bekend als de 3D-operatie; de decentralisatie van taken op het terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een pakket ter waarde van 16 miljard euro bij aanvang, teruglopend naar 10,3 miljard. Makkelijker gezegd dan gedaan. 

  Lees verder

  Blog Door op 19 november 2014
  Publieke communicatie
 4. De participatiesamenleving en communicatie: interactie is broodnodig

  Ik luisterde geboeid naar het pleidooi van dominee Dick Couvée van de Rotterdamse Pauluskerk voor 'geven, zonder dat je er iets voor terug krijgt'. Het triggerde mij tot nadenken over de rol van de overheid, die geeft maar er graag wat voor terug ziet, en over de rol van de overheidscommunicatoren die meer de vinger op de zere plek moeten leggen.

  Lees verder

  Blog Door Eric Vink op 11 november 2014 2 reacties
  Interactief beleid
 5. Burgemeester Michael Sijbom's betoog voor meer sociale media in de overheid

  Communicatie speelt een cruciale rol in de netwerksamenleving. Michael Sijbom, burgemeester van Losser, vertelt aan de hand van concrete voorbeelden welke waarde het heeft voor zijn functie en voor hem persoonlijk. Lees verder

  Nieuws Door Bart Hansma op 07 november 2014