Public Affairs

Public Affairs

De vakgroep Public Affairs heeft tot doel het public affairs vakgebied verder uit te diepen en te ontwikkelen. Onze doelgroep is niet alleen de public affairs professional maar juist ook voor diegene die zijn of haar kennis op dit vlak wil vergroten. Dit willen wij bijvoorbeeld doen door het organiseren van een workshop: ‘hoe schrijf ik een goed lobbyplan.' De andere keer brengen we een interessant thema aan de orde die verdieping biedt voor de meer gevorderde public affairs professionals. ...Lees meer

 1. Prikkels - De kunst van het netwerken

  Netwerken zijn zo oud als de mensheid. Toch kwam het begrip netwerksamenleving pas echt in zwang toen de Spaanse socioloog Manuel Castells in 1996, het jaar waarin de eerste smartphone op de markt kwam, voorzag dat we naar een samenleving toegingen waarin iedereen met iedereen verbonden zou zijn. En dit zou grote gevolgen hebben voor onze manier van organiseren en werken. 

  Lees verder

  Blog Door André Manning op 13 november 2018
 2. Woordvoerders: ga niet op 18 januari! (Of, misschien toch wel…)

  Op donderdag 18 januari organiseert Logeion de bijeenkomst: Woordvoerders onder druk door social media? 5 redenen om hier niet naar toe te gaan!

  Lees verder

  Blog Door Bartho Boer op 10 januari 2018
 3. Interview met Jaap de Bruijn: Dilemma's voor woordvoerders

  Jaap de Bruijn is stakeholdermanager bij Coöperatie VGZ, zorgverzekeraar. Hiervoor deed hij woordvoering in de functie van manager mediarelaties. Rondom issues doet hij soms nog de woordvoering namens VGZ. "Ik denk zelf dat het goed is om contacten met belangrijke opinieleiders en influencers warm te houden. Hierdoor maak je de voedingsbodem voor fake news kleiner."

  Lees verder

  Blog Door de redactie op 10 januari 2018
 4. Als je niet aan tafel zit ben je onderwerp van gesprek

  Als je niet aan tafel zit, ben je onderwerp van gesprek. En daarom is het zaak de maatschappelijke omgeving rond jouw organisatie goed in beeld te brengen en te zorgen dat je aan tafel zit bij relevante stakeholders, beslissers of critici. Weten wat er speelt, hoe het speelveld rond de organisatie eruitziet en zorgen dat het bestuur of de directeur weet op welke momenten hij moet handelen. Dat is Public Affairs. Door prioriteit te geven aan Public Affairs en deze op een strategische positie in de organisatie te borgen, kan de Public Affairs adviseur een grote bijdrage leveren aan een positieve reputatie, het realiseren van organisatiedoelen en is hij een belangrijke vertrouweling van de board. Eigenlijk alles wat de corporate communicatieadviseur zou willen zijn, volgens Frans van Drimmelen tijdens het CommunicatieCollege Public Affairs.

  Lees verder

  Blog Door Kim Verweij op 05 april 2017
  Public Affairs
 5. Waar ligt de grens bij gedragsbeïnvloeding?

  Waar ligt de grens bij gedragsbeïnvloeding door middel van communicatie? Mag je informatie zo framen of ordenen dat mensen onwillekeurig een voorkeur krijgen voor de (voor de overheid) meest wenselijke keuze?  Of door te laten zien dat veel mensen kiezen voor optie A, druk op mensen uitoefenen om hetzelfde te doen? De vakgroep overheidscommunicatie van Logeion sprak met enkele collega’s in de overheidscommunicatie over de dilemma’s en morele kaders op het gebied van gedragsbeïnvloeding[1]. Iedereen heeft wel ideeën over wat wel of niet geoorloofd is, maar waar baseer je je keuzen op? En wat doe je in twijfelgevallen? Of geldt gewoon: ‘bij twijfel, niet doen’?  Kunnen we tot een aantal vuistregels komen voor gedragsbeïnvloeding bij overheidscommunicatie?

  Lees verder

  Blog Door op 11 november 2016
  Publieke communicatie