Proces trends 2020-2021

Trendproces Communicatie trends Logeion 2020 - 2021

Uitgangspunten

 • Betrekken -actieve- leden -> input ledenenquête; trendsessie voor iedereen toegankelijk (30/1/2020)
 • Enerzijds review bestaande trends, anderzijds vrij denken over nieuwe trends
 • Wat is het ambitieniveau van Logeion/APT tav de trends?
  • De trends vormen de basis voor jaarplannen/strategische sessies van communicatieprofessionals/teams/afdelingen (heavy)
  • De trends bieden houvast voor het opleidingsprogramma
  • De trends zijn ‘nice to have’ als conversation starter
 • Een open en zichtbaar trend proces dat te volgen is voor leden
 • Wat kunnen we leren over de trends voor overheidscommunicatie uit het trendrapport van DPC 2019?
 • Wat kan output keukentafelgesprekken met leden Logeion bijdragen aan nieuwe trends?

Activiteiten

 • Oriëntatie internationale onderzoeken,  trendrapport DPC 2019 en vele andere publicaties
 • Analyse ledenenquête
 • Organisatie 2 ronde tafels met 8 tot 10 deelnemers, 1 ronde tafel met vakgenoten en 1 ronde tafel met vertegenwoordigers van andere disciplines zoals organisatiekunde, marketing, artificial intelligence, innovatiekunde, 8 en 10 oktober 2019; 12.00-14.00, locatie NBC
 • De deelnemers aan de werklunch op 8 oktober waren:
 • Ted Baartmans en Maureen Kamoen, Founder and office manager The Leadership Group
 • Rik Riezebos, Algemeen Directeur EURIB/managing consultant Brand Capital
 • Gert Slob, Gedragspsycholoog, Behaviour Change Group
 • Arjan van Hessen, Onderzoeker Universiteit Twente (specialisatie taal technologie)
 • Floor Govers, Creative Strategist, Design Innovation Group
 • Sybrig van Keep, Managing Partner, De Issuemakers
 • Kasper Heijting, Adviseur Communicatieonderzoek,Academie Overheidscommunicatie
 • De deelnemers aan de werklunch op 10 oktober zijn:
 • Judith Coster, VP Corporate Communications KLM
 • Bartho Boer, Directeur Corporate Communicatie en Corporate Affairs NS
 • Ralph van Disseldorp, Partner Reputatiegroep
 • Mark Weijers, Consultant Berenschot
 • Marc Smulders, Press Officer ING Group
 • Maryse Ducheine, Directeur Communicatie Ministerie van SZW
 • Christian Burgers, bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Strategische Communicatie op de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam
 • Marielle Bevers, Directeur Communicatie Ministerie van OCW
 • Henk Noort, Oprichter onderzoek- en adviesbureau Stakeholderslab
 • Jan Rijkenberg, Co-founder Creative Brand Consultancy BSUR
 • Simone Versteeg, Senior Manager, EMEA Communication Campaigns & Content
 •  APT stelt nieuw trenddocument op
 • Organisatie trendsessie met circa 60 leden, 30 januari 2020
  • Groepsgesprekken over de trends in concept en de betekenis voor jou, als communciatieprofessional
  • Gesprek met Erik Muller, oud communicatieman Albert Heijn en Christian Burgers, bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam (leerstoel Logeion) over normen en waarden en trends van het communicatievak van alle tijden en nu.
 • APT verwerkt input trenddocument
 • APT en bureau stellen communicatie-aanpak vast voor basis toolkit en  lancering