Logo Zoeken
Logeion

Logeion zoekt nieuwe bestuursleden

2 mei 2023De redactie

Het algemeen bestuur van Logeion bestaat uit enthousiaste communicatieprofessionals, die in hun vrije tijd de vereniging en het vak verder helpen. Gezamenlijk is het bestuur verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de strategie van Logeion. Wil jij daar met je visie en ideeën aan bijdragen?

Commissie, team, samenwerken, actieve leden, idee.jpeg

Ieder bestuurslid heeft haar of zijn eigen aandachtgebied, dit kan een thema (zoals digitalisering,  innovatie), activiteit (bijvoorbeeld  Centrum Strategische Communicatie, beroepsniveauprofielen, programmering) of een specifieke doelgroep (zoals jongeren, C-level) betreffen. Het bureau ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van de strategie. De ledenraad heeft een controlerende en adviserende rol naar het bestuur.

Samenstelling van het bestuur

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de diverse werkvelden waarin de vereniging en haar leden actief zijn, in het bijzonder: overheid, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs, advies- en communicatiebureaus. Daarnaast streven we naar zoveel mogelijk diversiteit in het bestuur. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de ledenraad.

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Jos Govaart (voorzitter) - mede-oprichter en Managing Director Coopr
 • Léonie Wolters - Hoofd Academie voor Overheidscommunicatie, Dienst Publiek en Communicatie (DPC) Ministerie van Algemene Zaken
 • Loek Houtepen (penningmeester) - Deputy Team Manager and Senior Communications Advisor/Spokesperson Rijksvastgoedbedrijf
 • Mariëtte Pasman - Coördinator Communicatie Bouwen & Energie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mireille Spapens - Hoofd Communicatie Rode Kruis Nederland


Profiel

We zijn met name op zoek naar kandidaten afkomstig uit het (corporate) bedrijfsleven, onderwijs/wetenschap. Ook zouden we graag een young professional willen toevoegen. 

Bij voorkeur beschikken kandidaten over volgende ervaring en vaardigheden:

 • Ruime werkervaring in het communicatievak waaronder innovatie en digitalisering
 • Kennis en visie op het vakgebied
 • Academisch/HBO denk- en werkniveau
 • Bestuurlijke en/of managementervaring
 • Is bekend met het functioneren van verenigingen met vrijwilligers
 • Beschikt over een relevant netwerk
 • Is de afgelopen jaren en nu lid - of lid geweest van Logeion (in het laatste geval bereidheid om weer lid te worden)

Zittingstermijn

Bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar. Het zittingstermijn start vanaf de datum van de benoeming in de ledenraadsvergadering. De bestuurder is ten hoogste tweemaal herbenoembaar.

Procedure

Voor het kiezen van bestuursleden hanteren we volgende procedure. Kandidaten mailen een cv en motivatie uiterlijk 17 mei 2023 met daarin: waarom zij zich kandideren en wat zij zouden kunnen bijdragen in het bestuur. Na een selectie nodigt het bestuur kandidaten uit voor een of twee gesprek(ken) met de voorzitter, een bestuurslid en/of de directeur. Het bestuur draagt geschikte kandidaten voor aan de ledenraad die uiteindelijk een beslissing tot benoeming neemt.

Meer informatie

Wil je meer weten, neem dan contact op met Logeion-voorzitter Jos Govaart (06 - 1160 2616) of met Logeion-directeur Meindert Jan Krijnsen (06 5316 9017). Stuur jouw sollicitatie met motivatie en CV uiterlijk 17 mei 2023 naar mjkrijnsen@logeion.nl.

Solliciteer