Logeion-hoogleraar

Logeion-hoogleraar Christian Burgers

Dr. Christian Burgers (1983) is per 1 maart 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Strategische Communicatie op de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze Leerstoel wordt sinds 2008 mogelijk gemaakt door Logeion en de Partners van het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion. Christian Burgers volgt hiermee Noelle Aarts op, die de Logeion-leerstoel tussen 2008 en eind 2017 heeft bekleed.

 1. Column C#7: Let’s (inter)act!

  De kloof tussen overheid en burgers is een voortdurend terugkerend gespreksonderwerp, niet in de laatste plaats binnen de overheid. En terecht: uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlandse burgers zichzelf onvoldoende herkent in het handelen van de overheid. Maar onderzoek laat ook zien dat burgers, als ze over beleid praten, wel degelijk verwijzen naar de bronnen die de overheid hen aanreikt. Ze gebruiken voortdurend woorden en zinnen die rechtstreeks uit beleidsdebatten komen. Politici doen op hun beurt graag uitspraken waarin zij burgers aan het woord laten: ‘Ik sprak een dame uit Meppel.’ Zo wekken ze de suggestie echt wel te weten wat er leeft onder de mensen.

  Lees verder

  Blog Door op 16 oktober 2012
 2. Artikel C#7: Zelforganisatie in de netwerksamenleving

  Speciaal voor C schreef Logeion-hoogleraar Noelle Aarts een populairwetenschappelijk artikel over haar lopende onderzoek naar zelforganisatie; soms ook wel spontane netwerken genoemd.

  Lees verder

  Blog Door op 16 oktober 2012
 3. Column C#6: Science for impact

  ‘De wetenschap? Daar doen we niets mee. Hebben we eigenlijk niks aan.’ Onlangs was ik op de practice-meets-sciencedag van het ABC-congres voor bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met collega-wetenschappers nam ik deel aan een debat met directeuren communicatie van grote nationale en internationale bedrijven.

  Lees verder

  Blog Door op 02 juli 2012
 4. Column C#4: Plofkip

  Unilever stapt af van de plofkip en gaat voor zijn producten kippen gebruiken die een beter leven hebben gehad. Zo luidde half april het nieuws. Stichting Wakker Dier heeft de term plofkip geïntroduceerd voor kippen die in zes weken van kuikentjes van vijftig gram worden vetgemest tot vleeshompen van ruim twee kilo. De stichting vergelijkt de plofkip met een kind van vier jaar dat tachtig kilo weegt. Een metafoor die tot de verbeelding spreekt. Bij de gezondheidsproblemen die daarmee gepaard gaan kunnen we ons van alles voorstellen.

  Lees verder

  Blog Door op 01 mei 2012
 5. Column C#5: Los(t)?

  Van oudsher en overal organiseren mensen zich in groepen om te doen wat moet gebeuren. Ze ontwikkelen waarden, normen, regels, en gewoonten die het samenleven eenvoudiger maken. Onderzoek laat zien dat aanvankelijk de neiging bestond samenlevingsvormen te beperken tot 100 à 150 man. Kleine, overzichtelijke groepen waarin mensen elkaar kennen en direct kunnen aanspreken. Reciprociteit (geven en nemen) is dan een belangrijk regulerend principe, omdat mensen elkaars gedrag kunnen controleren en corrigeren.

  Lees verder

  Blog Door op 01 mei 2012