Logo Zoeken
Blog

Technologie als bondgenoot of vijand?

23 februari 2021André Manning

Een van de communicatietrends van Logeion die we het afgelopen jaar signaleerden was 'Technologie als bondgenoot'. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en wordt steeds slimmer en intuïtiever, maar ook steeds minder zichtbaar. Technologie sluit steeds beter aan bij individuele behoeften van mensen, maar de toepassing van technologie kent ook schaduwkanten. Denk aan misbruik van persoonsgegevens, privacyissues, afhankelijkheid van dominante partijen, nepnieuws en daarmee onzekerheid over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van nieuwsvoorziening.

Andre Manning blog.jpg

Aan dat laatste moet ik steeds denken als ik het armpje drukken tussen de Australische regering en twee techreuzen volg. Waarbij de inzet is of Google en Facebook moeten betalen om nieuws via hun platforms met gebruikers delen. Een interessante discussie, waarbij Google inmiddels toegeeflijker is geweest dan Facebook. Het “gevecht” in Australië wordt met interesse gevolgd door regelgevers in Canada, het Verenigd Koninkrijk en ook in Europa. Want dat er gesleuteld wordt aan de macht - en de invloed ervan op ons democratisch stelsel - van de tech-reuzen staat buiten kijf.

Immers, eind vorig jaar al lieten zowel de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) als de EU hun tanden zien. En waar de FTC zich voornamelijk richt op Facebook en mogelijk stappen gaat zetten om de macht van deze tech-gigant aan banden te leggen, stelde de EU de Digital Services Act in werking om de macht van de Big Tech beter te reguleren. De FTC kwam vooral in het nieuws met de eis aan Facebook om meer afstand te doen van Instagram en Whatsapp. Deze “marktmacht” is onderdeel van de Europese Digital Services Act. Ook Brussel is ervan overtuigd dat een aantal tech-bedrijven hun eigen diensten en services (en bron van inkomsten) zodanig begunstigen dat er onvoldoende sprake is van vrije marktwerking. In de ogen van Brussel moeten voor de digitale markten dezelfde regels gelden als voor de traditionele markten.

Naast een betere regulering van de digitale markten richt de aandacht van de EU zich ook op een grotere verantwoordelijkheid die technologiebedrijven moeten nemen ten aanzien van het beschikbaar stellen en verspreiden van inhoud. We hebben inmiddels allemaal kunnen zien dat dit helaas niet alleen aan deze bedrijven over gelaten kan worden. De Australische regering heeft er nu een derde element aan toegevoegd: het beschermen van de journalistiek (waarbij de van oorsprong Australische mediamagnaat Rupert Murdoch op de achtergrond geïnteresseerd meekijkt). En dit element heeft ook de interesse de eerder genoemde andere landen

Natuurlijk, technologie is nodig voor vooruitgang. Maar ongemerkt zijn we wel erg afhankelijk geworden van de algoritmes waar deze bedrijven gebruik van maken. Het is goed om daar stil bij te staan en organisaties als de Australische regering en de EU de ruimte te geven voor een toekomst waarin de balans tussen de Big Tech en de individuele gebruiker weer wordt hersteld. Een toekomst waarin technologie en een goed functionerende democratie hand in hand gaan. Waarbij Facebook weer terugkeert naar de oorsprong van het bedrijf; het delen van persoonlijke verhalen en beelden van vrienden en kennissen. En nieuwsvoorziening laten we dan weer voornamelijk over aan de journalistiek. Dat lijkt inmiddels in Australië de uitkomst te worden van het armpje drukken.