Logo Zoeken

Blog van de voorzitter: Zo belangrijk is communicatie

29 mei 2019Wieneke Buurman

Deze week was er een opmerkelijke kwestie in het nieuws. Uit documenten zou blijken dat minister-president Rutte druk heeft uitgeoefend om de publicatie van de onafhankelijke doorrekeningen van het klimaatakkoord over de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) over september heen te tillen. Het Ministerie van Economische Zaken wilde juist zo snel mogelijk die resultaten communiceren om lekken te voorkomen en om niet de indruk te wekken dat er informatie onder de pet gehouden zou worden.

Wieneke-705x220-def.jpg

Ook Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, wilde snelle communicatie. Toch werd er een brief gestuurd naar de Kamer waarin werd aangegeven dat de resultaten van de doorrekeningen op zich lieten wachten, vanwege ‘ het grote aantal opmerkingen dat er door de tafels en de departementen is geleverd’.

In politiek Den Haag en daarbuiten werd reikhalzend naar deze doorrekeningen uitgezien. Want hoe doelmatig zou het klimaatakkoord zijn? En welke invloed zouden deze uitkomsten op de algemene beschouwingen hebben? De Kamer heeft aangegeven een debat hierover te willen. Ik ga dat met belangstelling volgen. Misschien komt het instellen van een toezichthouder op overheidscommunicatie nog ter sprake.