Logeion-bestuursupdate | mei 2019

Bestuursverslag bestuursvergadering 705x220.jpgdinsdag 11 juni 2019 14:26

Woensdag 15 mei 2019 kwam het Algemeen Bestuur van Logeion bij elkaar in het Omnicom-kantoor in Amstelveen, thuisbasis van bestuurslid Rosalinde van de Wall. Net als altijd begint het bestuur met een update vanuit het bureau over hoe het gaat met de vereniging.

Door de redactie

De cijfers van de eerste vier maanden van 2019 zijn positief. De groei van het aantal leden van Logeion gaat gestaag door en het aantal leden dat opzegt is behoorlijk teruggebracht. Daarbij speelt de vernieuwde contributiefactuur een belangrijke rol; er is veel energie in gestoken om de factuur aantrekkelijker te maken en ook te gebruiken om aan te geven wat Logeion allemaal doet. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Ook het aantal vacatures op de website blijft op een hoog niveau en het aantal bezoekers dat naar Logeion-bijeenkomsten gaat, is nog nooit zo hoog geweest als in de eerste vier maanden van het jaar. Er zaten dan ook een aantal grote klappers tussen. De bijeenkomst met Ben Tiggelaar en met Karel Winkelaar werden zeer goed bezocht.

De professionalisering van C-day19 heeft impact op de manier waarop we C-day19 organiseren. We zijn namelijk gebruik gaan maken van extern support. En dat lijkt naast een korte-termijnoplossing ook steeds meer oplossing voor de lange termijn te worden. Hiervoor is gekozen, omdat we keuzes moeten maken in wat we zelf kunnen organisatie, samen met onze leden kunnen doen en waar we hulp van buiten (via onze partners) kunnen inzetten. Die beweging is al gemaakt rondom het accountmanagement van partners en sponsoren en ook is deze support bij grote evenementen, zoals bij C-day meer dan logisch. C-day19 loopt overigens goed en de ambitie is om het aantal bezoekers van 2018 te overtreffen.

Vervolgens is het bestuur doorgegaan met de jaarrekening waarop door penningmeester Robert van Vliet een toelichting is gegeven. Het jaar 2018 was ook financieel een goed jaar, mede dankzij een eenmalige bate als resultaat van de integratie van Cascadis en Logeion, waardoor het eigen vermogen verder is toegenomen. Solvabiliteit en liquiditeit van de vereniging zijn prima in orde en Logeion blijft in staat om de noodzakelijke investeringen (bijvoorbeeld in IT) te doen en alvast geld te reserveren voor het Lustrum in 2021. Na de jaarrekening richtte het bestuur zich op de voorbereiding voor de Algemene Leden Vergadering die op 22 mei 2019 in Utrecht plaatsvindt; een mooie gelegenheid om de leden een update te geven hoe het met Logeion gaat. Op de ALV zullen we ook een contributieverhoging voorstellen die per 1 juli 2019 ingaat; een verhoging van €5 voor leden en een verhoging van €2,50 voor Young Logeion-leden. Voor studenten en voor leden die bij erkende goede doelen werken blijft de contributie ongewijzigd. De contributieverhoging gaat in per 1 juli en heeft dus geen effect op de contributie van de leden voor 2019. De verhoging is een compensatie voor de inflatie van de afgelopen jaren en de toegenomen kosten alsook verdere investeringen in de vereniging mogelijk te maken.

Tenslotte is het bestuur nog een keer door het voorstel gegaan dat door Mariëtte Pasman is gemaakt om de structuur van de vereniging verder te vernieuwen op basis van het concept van 'kompasgroepen' waarbij groepen leden meer tijdelijke opdrachten op zich nemen, met een duidelijke kop en staart en een wat kortere levenscyclus. Deze manier van werken is meer 'agile' en gaat de snelheid en dynamiek binnen de vereniging een boost geven. Besloten wordt om daar op de heidag van het bestuur (26 juni) verder over te praten en een voorstel uit te werken voor de vereniging.

« Terug

Reacties op 'Logeion-bestuursupdate | mei 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Steun Logeion

Logeion is dé beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals in Nederland, met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak. Je kunt onze werkzaamheden steunen met een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie. Zo help je het communicatievak te blijven ontwikkelen.