Charlotte Bosveld, Gerben van den Hurk en Gjerryt Leuverink starten nieuw communicatiebureau De Selectie

De Selectie team 200x200.jpgwoensdag 29 mei 2019 12:10

Utrecht is een bureau rijker, één die het anders gaat doen. De Selectie wil vraagstukken en uitdagingen van vandaag oplossen met een frisse aanpak. Het adviesbureau van oprichters Charlotte Bosveld, Gerben van den Hurk en Gjerryt Leuverink bouwt voort op jarenlange bureau-ervaring met de insteek dat het beter kan, voor klant én bureau.

Ze starten een bureau 'van nu': met minder blabla en meer resultaat. "De vraagstukken van vandaag de dag en manier van samenwerken, vragen om een andere aanpak", aldus Gerben. "Het mag allemaal wel wat gerichter en concreter. Wij gaan geen dure consultants 'wegzetten' als standaardoplossing voor een vraagstuk of dikke documenten voor de symbolische bureaula opleveren." De Selectie denkt dat 'de hokjes' van organisatie, communicatie, marketing, HR, etc. vaak belemmerend werken. "Vraagstukken van organisaties spelen vaak breder en raken meerdere facetten", zegt Charlotte Bosveld. "Wij kijken integraal en komen dan met een goed plan, van doordachte strategie tot praktisch uitvoerbare aanpak." Bij De Selectie spelen adviseurs die jarenlange ervaring hebben en het speelveld overzien van privaat tot publiek en politiek domein. "Al die ervaring en expertise combineren we met data", legt Gjerryt Leuverink uit. "Intuïtie is een mooi goed, maar wij geloven dat we met goede data en de analyse daarvan betere scenario’s kunnen uitdenken om met opdrachtgevers tot de goede keuzes te komen." De Selectie werkt inmiddels voor klanten als Gemeente Amersfoort, Ballast-Nedam, VolkerInfra, Gemeente Schiedam, VGN en Vattenfall.