Reint Jan Renes lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij Hogeschool van Amsterdam

Reint Jan Renes 200x200.jpgdinsdag 02 april 2019 18:45

Dr. Reint Jan Renes is op 26 maart 2019 benoemd tot lector Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dit onlangs opgerichte lectoraat onderzoekt vanuit de gedragspsychologie wanneer mensen bereid zijn hun gedrag te veranderen en draagt zo bij aan een duurzamer Nederland.

Onze grondstoffen raken op, de temperatuur op aarde stijgt en het aantal mensen neemt fors toe. "De duurzaamheidstransitie is een transitie die de samenleving de komende dertig, veertig jaar bezighoudt", stelt Renes.

Menselijk gedrag als sleutel voor duurzaamheid
Bij veel bedrijven en overheden staat groene duurzaamheid daarom hoog op de agenda. Maar ondanks dat de benodigde techniek en financiële middelen in veel gevallen aanwezig zijn, lukt het organisaties in veel gevallen niet om veranderingen succesvol door te voeren. Het loopt stuk doordat de mens-kant onderbelicht blijft. En juist daar ligt de kracht van dit lectoraat: niet alleen onderzoeken wanneer mensen bereid zijn hun gedrag rondom duurzaamheid te veranderen, maar ook slimme gedragsinzichten toepassen die bekend zijn vanuit de gedragspsychologie om dat gewenste gedrag te stimuleren. Renes: "Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van plastic tasjes. Sinds deze niet meer gratis weggegeven mogen worden, gaan er aanzienlijk minder over de toonbank in Nederland. Het succes is een combinatie van draagvlak creëren via effectieve communicatie zoals de landelijke campagne 'Mag het een tasje minder zijn?' en het extra zetje geven via slimme beprijzing."

Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad
Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad is verbonden met de HvA-opleidingen Toegepaste Psychologie en Social Work, waar duurzaamheid een belangrijk thema is. Het lectoraat faciliteert docenten in het up-to-date houden van hun kennis over gedragsverandering en duurzaamheid en biedt studenten de mogelijkheid om in de stad aan de slag te gaan met duurzaamheidsvraagstukken. Renes: "Juist die student is de professional van de toekomst, die de klimaatverandering volop meemaakt." Mark van den Heuvel, hoofd van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, waar het lectoraat deel van uitmaakt zegt: "We zijn er trots op dat we een reeds ervaren en in Utrecht succesvolle lector aan het kenniscentrum hebben weten te binden. Onder zijn leiding kan het lectoraat een vooraanstaande positie gaan innemen in het onderzoek naar gedragsverandering en duurzaamheid."

Gedragsverandering is hot
Tijdens de oprichting van het lectoraat het afgelopen jaar wisten al veel partijen het lectoraat te vinden. Veel organisaties die zich bezighouden met het verduurzamen van Nederland worstelen met de vraag hoe zij mensen mee krijgen. Mensen zijn gewoontedieren met nu nog vaak niet-duurzame gewoontes. Organisaties zijn op zoek naar handvatten om bewoners of werknemers te prikkelen om nieuw en duurzaam gedrag aan te leren. Renes: "Als lectoraat zullen we zorgvuldig afwegen op welke projecten we ons gaan focussen en met welke partijen we gaan samenwerken. Maar dat de urgentie er is, staat vast. Voor dit nieuwe lectoraat is er geen beter moment om in actie te komen dan nu."

Achtergrond Reint Jan Renes
Renes is gespecialiseerd in de psychologie van maatschappelijke vraagstukken en gedragsverandering. De afgelopen acht jaar was hij lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein aan de Hogeschool Utrecht, waar duurzaamheid een belangrijk onderzoeksthema is. Daarvoor was Renes universitair hoofddocent bij de vakgroep Strategische Communicatie van Wageningen University & Research.

« Terug

Reacties op 'Reint Jan Renes lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij Hogeschool van Amsterdam'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Steun Logeion

Logeion is dé beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals in Nederland, met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak. Je kunt onze werkzaamheden steunen met een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie. Zo help je het communicatievak te blijven ontwikkelen.