Logeion-bestuursupdate | december 2018

LOGNW_Vergadertafel.jpgdinsdag 08 januari 2019 15:02

Woensdag 12 december was het een intensieve en inspirerende dag voor het Logeion-bestuur. In de middag vond de jaarlijkse keukentafelgesprekken plaats met een vertegenwoordiging van de leden en aansluitend de laatste bestuursvergadering van 2018. Beide gelegenheden vonden plaats op het kantoor van Omnicom in Amstelveen, met dank aan ons bestuurslid Rosalinde van der Wall.

Door de redactie

Als start van de bestuursvergadering een korte terugblik op de geslaagde keukentafelgesprekken. Iedereen is het er over eens dat de sfeer goed was, de opzet creatief en ook de inhoud van de discussies was prima. Dank aan Folkert Reith en Rosalinde van der Wall voor het organiseren en Hans Etman voor zijn inzet als facilitator. Het is goed om ieder jaar leden de kans te bieden om mee te denken over de koers van de vereniging.

Keukentafelgesprekken organiseren we ieder jaar en een van de onderwerpen die dit keer aan bod kwam, was professionalisering. We gaan begin 2019 aan de slag met de uitkomsten van de keukentafelgesprekken, waarna het bestuur deze input zal koppelen aan het strategiedocument van de AOP over de visie op professionalisering.

Tijdens de bureau-update staan we opnieuw stil bij de kerncijfers, zoals de groei van het aantal leden. De verwachting is dat we in 2018 met ongeveer 9 procent zijn gegroeid. Een keurige prestatie en in 2019 gaan we ook verder aan de slag met onze ledenwerf- en bindstrategie om deze groei vast te houden. Daarnaast is er ook een enorme toename van het aantal vacatures op de website. In december zijn meer dan dertig vacatures geplaatst.

Tijdens de bestuursvergadering liep Folkert met ons door de programmering en zoemde in op interessante ontwikkelingen: het aantal bezoekers vertoont de afgelopen jaren een stijgende lijn. Dit jaar in totaal ruim 4500 bezoekers, waaronder 700 bezoekers op C-DAY18. Het aantal activiteiten dat door leden wordt georganiseerd lag in het verleden echter hoger. Het merendeel van de programma-activiteiten wordt tegenwoordig door het bureau georganiseerd. Tenslotte hebben we nog een keer stil gestaan bij onze online community Logeionline, die beter van de grond moet komen. Het bestuur wordt gevraagd om hierbij een actieve rol te spelen.

Tijdens het volgende agendapunt is het voorstel besproken over hoe in de toekomst om te gaan met de Comm/v verkiezingen. Een aantal bestuursleden heeft hiervoor een eerste opzet gemaakt. De conclusie is dat 2019 nog te vroeg is om veranderingen door te voeren in de aanpak. Daarom is besloten om samen met een aantal leden het voorstel voor vernieuwing door te nemen. Daarin wordt ook meegenomen wat de impact zal zijn voor het bureau qua benodigde capaciteit en/of dat realistisch is.

Vervolgens heeft het bestuur nog twee onderwerpen op digitaal gebied besproken; de toegankelijkheid van de Logeion-website, waarvoor Robert met een deskundig lid van Logeion (voorheen lid van Cascadis) een voorstel heeft geschreven. Na de mondelinge toelichting op de nieuwe richtlijnen, bespraken we de verschillende opties die Logeion kan toepassen bij haar eigen website. Het bestuur ondersteunt de richting in het voorstel. Er is nog wel aanvullende informatie nodig, zodat Logeion de juiste stappen kan nemen in lijn met deze wettelijk verplichting en dat wat wenselijk en realistisch is vanuit de voorbeeldrol als beroepsvereniging. In ieder geval nemen we een aantal Quick wins mee bij de vernieuwing van de website. Het tweede onderwerp betreft het hiervoor uitgevoerde  toptakenonderzoek en de usabilitytest. Op basis van de uitkomsten wordt een afspraak met Procurios gepland om voor eind januari 2019 de belangrijkste en meest impactvolle verbeteringen door te voeren. In aansluiting op deze agendapunten bespreken we het voorstel om de geïntegreerde content aanpak versneld in te voeren. Onderdeel hiervan is dat Logeion per 2019 de oplage van ons vakblad C verhogen van vier naar zes keer per jaar, inclusief een facelift van C. Ook onze andere communicatiekanalen verdienen een boost en zullen meer op elkaar afgestemd worden.

Tenslotte kwamen tijdens het agendapunt wvttk verschillende onderwerpen voorbij waaronder het voortzetten van gesprekken met uitgeverij Boom over samenwerking en een mondelinge update van Celia over de ontwikkelingen binnen het Centrum Strategische Communicatie. Eind november is hiervoor een goede Partnerbijeenkomst georganiseerd. Verder hebben zich drie nieuwe Partners van het CSC aangemeld én we hopen deze maand de naam van de nieuwe Logeion-hoogleraar bekend te maken. Nadat het bestuur is bedankt voor de tijd en de inzet tijdens 2018 sluiten we rond half 9 af. De volgende bestuursvergadering is op woensdag 16 januari 2019, op het Logeion-bureau in Den Haag.

 

« Terug

Reacties op 'Logeion-bestuursupdate | december 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.