Verslag Vakimpuls Persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntenportalen

Afbeelding-Netwerkgroep-Zorg-november2018-705x220.gifdonderdag 22 november 2018 11:08

Persoonlijke gezondheidsportalen, wat moet je ermee? Zorginstellingen moeten vanaf 2020 cliëntgegevens beschikbaar maken voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). In een zelf gekozen PGO kunnen patiënten al hun zorgdata raadplegen. Wat betekent dit voor zorginstellingen en hoe verhoudt dit zich tot de patiëntenportalen van de zorginstellingen? Die vragen stonden centraal tijdens de vakimpuls ‘Persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntenportalen’ georganiseerd door Logeion Netwerkgroep Zorg afgelopen 12 november.

Door de redactie

PGO’s zijn een kans voor zorgcommunicatie
De kansen van PGO’s in zorgcommunicatie werden belicht door Sacha Margés, bestuurslid van Logeion Netwerkgroep Zorg. PGO’s zijn een grote kans voor bevordering van zelfmanagement door betere zorgcommunicatie. Door meer en beter gegevens uit te wisselen voorafgaand aan het consult, kan het consult bijvoorbeeld heel gericht gaan over de vragen van de patiënt.

VWS heeft bepaald dat in 2020 PGO’s beschikbaar moeten zijn. De meeste zorginstellingen zijn op dit moment druk met (door)ontwikkeling van hun patiëntenportaal. Zijn die dan nog wel nodig? Waarschijnlijk blijven patiëntenportalen wel meerwaarde bieden, als ze aansluiten bij de behoefte van cliënten. De meerwaarde van een PGO is dat een cliënt er gegevens van al zijn zorginstellingen kan raadplegen. PGO’s zullen mogelijk niet alle informatie uit een patiëntenportaal tonen. Uiteindelijk is wel de bedoeling dat via een PGO de gezondheidsgegevens te raadplegen zijn, afspraken gezien en gewijzigd kunnen worden en dat de patiënt zelf ook informatie kan delen met de zorgverleners. Hoe dat er uit komt te zien zal verschillen per PGO.

MedMij-label zorgt voor veilige data-uitwisseling
Boudewijn Dominicus, manager communicatie bij MedMij lichtte de rol van MedMij toe. MedMij creëert de randvoorwaarden voor veilige gegevensuitwisseling. Commerciële partijen hebben ingeschreven om met hun PGO aan te sluiten bij het MedMij-label. Zij mogen het MedMij-logo voeren als zij aan de eisen voor veilige data-uitwisseling voldoen. Burgers kunnen zelf het PGO kiezen die het beste aansluit bij hun wensen of die het meest gebruiksvriendelijk is.

En wat kun je als zorginstelling doen om de cliëntgegevens via PGO’s toegankelijk te maken? Zorginstellingen kunnen hun epd-leverancier aanspreken op of zij zich al bij het MedMij-label hebben aangesloten. Als deze epd-leverancier aan de eisen voor veilige gegevensuitwisseling voldoet, dan kan een ziekenhuis zijn epd-gegevens beschikbaar maken voor PGO’s.

Zelfmanagement
En waarom is zo’n grote verandering in de gezondheidszorg nou weer nodig? Daarvan doordrong Elisabeth Schaïk, ervaringsdeskundige van Ikone, ons. Veel zorgvragers hebben patiëntenportalen bij meer dan drie zorginstellingen. Regelmatig overleggen die zorginstellingen niet optimaal, maar belangrijker nog, de patiënt zelf krijgt vaak geen inzicht in welke data de instellingen uitwisselen. Geef hen de mogelijkheid om hun eigen zorggegevens te beheren. Met een PGO kunnen zij zelf hun zorgdata naar met nieuwe zorginstelling delen. Bovendien hebben ze altijd snel overzicht over data van de verschillende zorginstellingen. Dat ondersteunt optimaal zelfmanagement, denk aan bloedwaardes bij nierfalen.

'Help mij om zelf de regie te nemen'
'Hulpverlening is niet alle zorg uit handen nemen, maar de middelen bieden om het zelf te doen', dat was de boodschap van Elisabeth van Schaïk. En daarvoor bieden beide PGO’s en patiëntenportalen hele mooie kansen. Voor communicatieadviseurs is dit een mooie kans om met cliënten en patiënten te kijken naar een optimale inrichting van deze kanalen en een optimaal gebruik hiervan binnen zorgcommunicatie.

Na een brainstorm in vier groepen deelden de aanwezigen hun inzichten. Voor velen was het PGO nieuw en weinig zorginstellingen waren nog doordrongen van de kansen die PGO’s kunnen bieden. Om het onderwerp in de eigen zorginstelling aan te kaarten was er behoefte aan overzichtelijke informatie. De presentaties van de lezingen zijn hiervoor gedeeld. De kansen van PGO’s om zelfmanagement te vergroten, werden zeker gezien. Voor de inbedding in de zorgpraktijk en begeleiden van implementatie werden nog wel uitdagingen gezien, waarover ideeën en adviezen zijn uitgewisseld.

Patiëntenportalen en PGO zijn en worden steeds meer onderdeel van online dienstverlening en online communicatie van zorginstellingen. En daar zullen wij als communicatieadviseurs dus nog veel mee te maken krijgen. Het onderwerp leent zich in elk geval prima voor een vervolgbijeenkomst in 2020 om de rol van de PGO’s, die dan volop toegankelijk, zijn opnieuw te belichten.

PS: Houdt ook ons voorjaarssymposium in 2019 in de gaten, het onderwerp zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Reacties op 'Verslag Vakimpuls Persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntenportalen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.