Hoe richt je een zwerm? - Eric Spaans, Gemma van der Ploeg en Rolf Resink

C#1 Hoe richt je een zwerm 9789089653314-groot.jpgapril 2017

Recensent: Guido Rijnja
Maak van een ikje een wij: van het proefschrift van Annet Klarenbeek naar sluimerende crises herinner ik me deze eenvoudige uitleg van wat ik als een sleutelopgave ben gaan zien. Niet alleen bij crisissituaties, maar juist bij complexe opgaven, zodra meerdere partijen en meerdere belangen zich aandienen, zien we immers vaak hoe menselijke blikken naar binnen slaan.

Hoe slaag je er dan in de blik te verruimen? Drie publieke pioniers hebben hun ervaringen en inzichten op dit vlak gebundeld in een aansprekend werkboek. Vertrouw op de drijfveren van mensen, licht als een mantra tussen de regels op: zoek betrokkenen actief op en help te presenteren wat zich voordoet en wat zich aan zienswijzen ontvouwt. En: help mensen vooral om elkáár te vertrouwen en aan te spreken. Want anders dan eenvoudige vraagstukken, komt het bij complexe opgaven aan op het creëren van ontmoetingen, steeds weer, en van daaruit volgende stappen te ontdekken. Communiceren is in deze benadering vanzelfsprekend een dragende activiteit, met een stevige focus op het onder woorden en in beeld brengen van waar het schuurt. Wie dilemma’s communiceert, nodigt uit om  mee te denken, terwijl het communiceren van oplossingen vaak uitnodigt om aan te tonen waarom die oplossing nu net niet goed (genoeg) is. De rol van de procesbegeleider en werkvormen komen aanbod, maar vooral focust het boekje op het snappen van wat mensen boeit en bindt.

ISBN: 978 90 8965 331 4

« Terug

Archief > 2017

december

september

juni

april