Kruisbestuiving: Joke Bart (Amsta)

Kruisbestuiving-JokeBart.jpgvrijdag 20 mei 2016 14:46

In deze miniserie vertelt een communicatieprofessional over de aanpak van een actueel zorgcommunicatie-issue. En wat hij of zij daarbij van vakgenoten uit een andere hoek van de zorg kan leren, én andersom. Joke Bart is Teamleider Communicatie van Amsta, een grote zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking: "Ik bekijk hoe ik medewerkers meer regie kan geven over hun communicatie. Want wie kan er beter vertellen hoe het er op onze locaties aan toegaat, dan de medewerker zelf?"

Door Anje Ham

Wat is of zijn actuele zorgcommunicatie-issue(s) bij Amsta?
Joke: "Bij Amsta 'keren we de pijl om', zoals beschreven in het boek 'Verdraaide organisaties' van Wouter Hart. Het doel daarvan is dat onze klanten en zorgmedewerkers weer meer regie en zeggenschap krijgen over de dagelijkse gang van zaken op hun eigen afdeling.

Ondersteunende diensten zoals P&O, ICT en Communicatie kantelen mee door minder regels op te leggen en beter in te spelen op de wensen van de zorgverleners, oftewel onze interne klanten. Zo bekijk ik hoe ik medewerkers meer regie kan geven over hun communicatie. In plaats van dat de afdeling communicatie berichtjes plaatst op intranet, experimenteren we nu met Yammer. En naast de berichten op de website, houden afdelingen zelf besloten Facebookpagina’s bij. Dat levert hele mooie dingen op voor het team, de bewoners en hun familie."

Wat is voor wat betreft deze nieuwe aanpak je ambitie voor het komende jaar?
"Mijn ambitie is om de hele organisatie communicatiever te maken. Amsta heeft circa 30 locaties in Amsterdam, waar ouderen en mensen met een verstandelijke beperking wonen en zorg ontvangen. Zorgmedewerkers voelen zich enorm verbonden met hun eigen locatie, maar minder met ‘Amsta’. Met communicatiever bedoel ik dat we onze best practices en successen meer gaan delen en vieren. Met elkaar en met externe betrokkenen. We zijn bezig een correspondentennetwerk op te zetten, zodat we de kracht van de werkvloer kunnen combineren met onze kennis van communicatie.

In lijn met meer eigen regie voor medewerkers, zoek ik ook hiervoor naar nieuwe communicatietools waar medewerkers zelf meer mee kunnen. De afdeling communicatie faciliteert, en neemt dus minder over. Medewerkers geven op die manier ook op communicatiegebied invulling aan onze visie dat bewoners en teams centraal staan. We praten er niet alleen over, zo doen we het ook.

Voor familie, naasten en toekomstige bewoners is deze communicatie via medewerkers op vooral lokaal niveau van groot belang. Locatienieuws biedt immers belangrijke informatie over de mensen die bij Amsta wonen en werken, de sfeer, de activiteiten, enzovoort. En wie kan dat beter vertellen dan de medewerker zelf? Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat ons communicatieteam van slechts 3 fte zich beter kan richten op strategische corporate communicatie, over onze expertisecentra 'Jonge mensen met dementie' en 'Korsakov' bijvoorbeeld."

Aan wat voor communicatietools voor medewerkers denk je?
"Op dit moment onderzoeken we welke tools er op de markt zijn. Van de nieuwste versies van Microsoft en Google, tot specifieke apps. Het intranet mag van mij vervallen. Liever heb ik een chat- en Facebookomgeving voor de interne organisatie die te gebruiken is op smartphones, laptops en tablets. In mijn ideale plaatje draagt iedere Amsta-medewerker een tablet bij zich, die hij of zij op elk moment kan gebruiken om een elektronisch cliëntendossier te raadplegen, vragen aan collega’s te stellen of te beantwoorden, nieuws te volgen én te posten, enzovoort."

Wie of wat is in jouw werk je voorbeeld, inspiratiebron of leidraad?
"Vóór alles gaat de dialoog, zoals Erik Reijnders bepleit. Het is verrassend hoe vaak we van tevoren denken te weten hoe een ander zal reageren. Of welke mening iemand heeft. Maar hoe vaak ook zitten we er volledig naast. Een communicatieve organisatie zijn, kan alleen door de dialoog aan te gaan.

Maar ik houd ook erg van de uitspraak van Ben Tiggelaar waarin hij zegt dat wat je communiceert ook uit te beelden moet zijn. Letterlijk. Als de organisatie verandert en er wordt nieuw gedrag gevraagd, dan kun je dat het beste maar zo concreet mogelijk benoemen. Dat geldt ook voor de hands-on medewerkers van Amsta. Met wollige verhalen missen we de aansluiting."

Wat kunnen vakgenoten uit andere sectoren of disciplines van jullie aanpak leren?
"Het belangrijkste is denk ik dat wat ik op mijn terrein van communicatie doe, heel goed aansluit bij de beweging of zelfs kanteling van de organisatie. Dat vraagt dat we goed luisteren naar alle interne klanten: van kleinschalige woonlocaties tot verpleeghuizen. En niet alleen naar het management en stafafdelingen. En dat we minder algemene regels hanteren, maar maatwerk bieden."

Tekst: Joke Bart / Anje Ham

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Steun Logeion

Logeion is dé beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals in Nederland, met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak. Je kunt onze werkzaamheden steunen met een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie. Zo help je het communicatievak te blijven ontwikkelen.