Krijg als Logeion-lid 15% korting op driedaagse training: Samen werken aan duurzame opgaven

Logo-Publiec-200x200.jpg

‘Samen werken aan duurzame opgaven’ is een nieuwe training van Publiec voor beleidsadviseurs, projectleiders, programmamanagers en communicatieadviseurs. Je leert dat je met vallen en opstaan sterk kunt staan in het complexe vraagstuk rondom de energietransitie.

Je krijgt inzicht in hoe transities werken, het krachtenveld, de rollen en in de verantwoordelijkheden. Je leert hoe je inspeelt op het gedrag van zowel de interne als de externe omgeving. Daarnaast komen actuele ontwikkelingen en toepassingen aan bod op het vlak van werkvormen en participatie. Denk aan burger(be)raden, Joint Fact Finding en Mediation.

De basis voor de training is het onderzoek van Julia van Liemt, masterstudent aan de TU Delft. Uit gesprekken met medewerkers van diverse gemeenten komt naar voren dat de ambities voor verduurzaming hoog zijn en vaak ver weg in de toekomst geformuleerd. De vertaalslag naar de praktijk is weerbarstig en complex. Die vraagt om lef, kennis, verbinding en doorzettingsvermogen. Het gaat bij de grote en zeker bij de duurzame opgaven om drie thema’s:

  • Omgaan met complexiteit
  • Bewustzijn van verantwoordelijkheid
  • Succesvolle strategieën voor gedragsverandering

In drie dagdelen werken we aan deze drie thema’s. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden, theorie en oefeningen laten we zien hoe je de juiste richtingen afweegt en krijg je handvatten aangereikt. Zo kun jij als beleidsadviseur, projectleider, programmamanager of als communicatieadviseur hier weloverwogen mee aan de slag.

De training wordt door Christian Scheres of Esther Holster verzorgd. Tijdens de drie dagdelen schuiven Bas Douma en een van onze trainers op het gebied van gedragsverandering ieder een dagdeel aan.

De noodzakelijke energietransitie is een van de meest ingrijpende veranderingen waar we als samenleving voor staan – en we staan in zekere zin nog aan het begin. Meer dan voorheen zal de transitie zichtbaar en voelbaar worden in de directe leef-, woon- en werkomgeving, tot achter de voordeur. Iedereen zal betrokken zijn dan wel worden bij de maatregelen die genomen moeten worden om CO2-uitstoot te verminderen en over te stappen naar de opwek van duurzame energie: bewoners, ondernemers en bedrijven, organisaties, overheden, energieproducenten en netbeheerders.

De reacties in de samenleving op met name de komst van windturbines en zonneparken en 'van het gas los' laten zien dat grote transities op een andere wijze moeten worden georganiseerd dan we gewend zijn. De praktijk laat zien dat dat ook kan. Een succesvolle energietransitie (en ook andere duurzame opgaven, denk aan de grote woningbouw-opgave) vereist meer dan voorheen in alle stadia van het beleids- en uitvoeringsproces een optimaal samenspel en intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Het is een kwestie van vallen en opstaan en vraagt dus ook lef - van jou en je organisatie en ook van de samenleving.

Training van Publiec (trainers: Christian Scheres, Bas Douma en Esther Holster)
Drie dagdelen op: 13 oktober, 3 november en 17 november
Kosten: € 995,- (
15 % korting voor Logeion-leden). Als je het in company wilt aanbieden, maken we de training op maat.

Geef je op via www.publiec.nl. Meer informatie is te verkrijgen bij Publiec, tel. 06 - 51 11 44 73 of via info@publiec.nl.

« Terug

Reacties op 'Krijg als Logeion-lid 15% korting op driedaagse training: Samen werken aan duurzame opgaven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.