Het bestuur van Logeion zoekt een penningmeester

LOGNW_Penningmeester.jpgwoensdag 02 mei 2018 12:20

Wil jij je met betrokken vakgenoten inzetten voor het communicatievak en een bijdrage leveren aan het besturen van de landelijke beroepsorganisatie? Dan is deze bestuursfunctie iets voor jou! Het algemeen bestuur van Logeion zoekt een nieuwe penningmeester als opvolger van de huidige penningmeester Else Mulder, die op 30 mei aftreedt.

We zoeken een enthousiaste man of vrouw die zich wil inzetten om, samen met de andere leden van het Algemeen Bestuur, de ambities van Logeion te realiseren. Dat betekent: verder groeien en van de vereniging een open, laagdrempelig en aantrekkelijk platform maken, ondersteund door een professioneel verenigingsbureau in Den Haag. De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de financiële portefeuille.
We zoeken een ondernemende kandidaat die zijn sporen heeft verdiend in het communicatievak en tegelijkertijd ook een goed bedrijfsmatig inzicht heeft.

• Je hebt ervaring en affiniteit met het opstellen van begrotingen en financiële rapportages, omdat je bijvoorbeeld je eigen bedrijf hebt of een afdeling aanstuurt met een behoorlijk activiteitenbudget.
• Je kunt je inleven in de uitdagingen van een vereniging om financieel gezond te blijven.
• Je hebt bestuurservaring als penningmeester of lid kascommissie bij andere verenigingen, profit of non-profit organisaties.
• Je hebt affiniteit met het communicatievak.

Het penningmeesterschap vraagt minimaal de volgende tijdsinzet: acht à negen keer per jaar vergaderen (doorgaans van 18.30-21.00 uur), plus een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast is er een jaarlijks overleg met de kascommissie en met de accountant over de jaarrekening. De penningmeester werkt nauw samen met de voorzitter en de andere bestuursleden. Binnen het verenigingskantoor zijn je eerste aanspreekpunten de directeur en de financieel coördinator, die de grootboekadministratie voert en facturatie, debiteurenbeheer, belastingaangifte en kwartaalcijfers voor haar rekening neemt. Ook de begroting en jaarstukken worden op het bureau voorbereid.

De benoeming van de penningmeester vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering op 30 mei a.s. voor een periode van twee jaar. Bestuursleden kunnen maximaal twee keer voor twee jaar worden herbenoemd. Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Om te zorgen dat het bestuur een goede afspiegeling is van de vereniging, houdt het bestuur bij de selectie rekening met een evenwichtige spreiding naar economische sector en man-vrouwverdeling.

Solliciteren
Logeion-leden die belangstelling hebben voor deze interessante bestuursfunctie kunnen een email sturen naar de bestuurssecretaris en tevens directeur van het bureau, André Manning, amanning@logeion.nl. Of bel naar 06-80064418 of 070-3467049 (kantoor Logeion) of Else Mulder, 06-52684592.

« Terug