Vakgroep Corporate Communicatie & Positionering zoekt nieuwe bestuursleden

AOP-nieuwe-leden.jpgdinsdag 03 januari 2017 10:10

Ben jij een communicatiestrateeg en een echte vakidioot die het waardevol vindt om met vakgenoten samen te werken en ideeën tot uitvoering te brengen? Sluit je dan aan bij de vakgroep Corporate Communicatie en positionering. Het bestuur telt nu zes leden, maar uitbreiding is gewenst. We bruisen van de energie om activiteiten op te zetten die echte meerwaarde creëren op het gebied van corporate communicatie.

Naast het feit dat je een aantal keer per jaar bijeenkomt en kennis deelt met de andere bestuursleden, biedt een bestuursfunctie je de kans om binnen te kijken bij interessante organisaties en is het waardevol voor je netwerk. We vergaderen circa zes keer per jaar in Utrecht of Amsterdam.

De vakgroep Corporate Communicatie gaat over de communicatie van de organisatie en de organisatie van de communicatie. Positionering is daarbij belangrijk als basis en uitgangspunt. Zonder heldere positionering berust corporate communicatie op drijfzand. Wat onderscheidt je, wie ben je, zijn positioneringsvragen die om een antwoord vragen van corporate communicatie. De vakgroep Corporte Communictie wil een expertfunctie vervullen op het gebied van corporate communicatie en positioneringsvraagstukken en zet hiervoor meer middelen in dan alleen het organiseren van groepsbijeenkomsten.

Andere werkvormen die kunnen uitmonden in een artikel, blog of recensie zijn ook interessant. Positionering van het vak is een belangrijke pijler in het beleid van de vereniging. Doel is een sterk beroepsprofiel, trotse beroepsgroep, maatschappelijk relevant en een professionele vrijwilligersorganisatie. De vakgroep Corporate Communicatie wil een actieve rol op dit terrein spelen.

Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur een e-mail naar frederique.de.vries@politie.nl.

« Terug