Andere tijden vergen een ander type leiderschap

Janka Stoker Mariëtte Hamer 705x220.jpgdinsdag 08 december 2020 17:13

Iedereen kan het roer vasthouden als de zee kalm is. Maar aan welk soort leiderschap hebben we behoefte in een tijd van grote veranderingen waarin oude en vertrouwde structuren onder druk staan? Is het de vuist op tafel of juist bedachtzaamheid, een langetermijnvisie of gaan met die banaan, simpele narratieven of context en nuance? Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering (Universiteit Groningen) en SER-voorzitter Mariëtte Hamer belichten het leiderschap van de toekomst.

Door de redactie

Janka Stoker: “Onderzoek laat zien dat het soort leiderschap dat nodig is, sterk afhangt van de contextwaarin iemand opereert. Kijk naar de situatie van de medewerker, het type team, de taken, de strategie, et cetera. Op het moment dat je veel mensen hebt die thuis of in multidisciplinaire teams werken, dan betekent dat dus iets voor je leiderschap. Door thuiswerken hebben leidinggevenden minder ‘controle’. Uit onderzoek dat we deden blijkt dat leidinggevenden ervaren dat ze zelf daarom ook minder directief zijn en meer verantwoordelijkheden uit handen geven. Opvallend is dat werknemers ook ervaren dat hun leiders minder sturen, maar dat ze geen verschil ervaren in de mate van delegeren.”

Mariëtte Hamer ziet dat transformationeel leiderschap, waarbij een duidelijke visie en het algemene belang centraal staan, steeds meer opportuun wordt: “Denk aan een sterke en duurzame economie, waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn, met een redelijke verdeling van inkomens. Dat zijn langetermijndoelstellingen, die tot uiting komen in gedragen adviezen, akkoorden en convenanten en die ondersteunend zijn aan de transities waarvoor de samenleving staat. In de politiek spelen korteretermijnbelangen een grotere rol. We leven in een turbulente tijd. Problemen zijn de afgelopen jaren complexer geworden en de politiek is meer versnipperd. Er is een zichtbaar ongenoegen in de samenleving en de kloven zijn vergroot. De coronacrisis verscherpt dit. Dan is het des te belangrijker dat de SER dat breed gedragen langetermijnperspectief blijft benadrukken.”


Lees het volledige interview met Janka Stoker en Mariëtte Hamer in de nieuwe C, de laatste editie van 2020 alweer. Het magazine valt vanaf 15 december bij de leden op de mat.

« Terug

Reacties op 'Andere tijden vergen een ander type leiderschap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Steun Logeion

Logeion is dé beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals in Nederland, met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak. Je kunt onze werkzaamheden steunen met een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie. Zo help je het communicatievak te blijven ontwikkelen.