Doe mee met de Strategische Communicatie Challenge 2021

Challenge_705x220.jpgdonderdag 22 oktober 2020 08:00

In 2019 is het Centrum Strategische Communicatie (CSC) van Logeion gestart met een nieuw initiatief: de Strategische Communicatie Challenge. Onderzoekers van partnerinstellingen dingen mee naar een bedrag van € 25.000 om onderzoek uit te voeren. Het afgelopen jaar werd de Challenge gewonnen door Margot van der Goot, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), voor haar onderzoeksvoorstel naar chatbots. Ben jij de volgende winnaar?

Door de redactie

Want ook dit jaar kunnen weer voorstellen worden ingediend door universiteiten en hogescholen die zijn aangesloten bij het CSC.

Wat houdt de Strategische Communicatie Challenge in?
Logeion daagt onderzoekers uit om met een onderzoeksvoorstel te komen dat antwoord geeft op een actuele en relevante vraag op het gebied van strategische communicatie. Dit voorstel dien je uiterlijk 1 januari 2021 in via info@logeion.nl. Vervolgens presenteer je het onderzoeksvoorstel tijdens een partnermeeting aan de jury in circa vijf minuten, waarna vragen kunnen worden gesteld door de jury. Het voorstel hoeft geen tot in de puntjes uitgewerkt projectvoorstel te zijn, maar moet een idee geven van de mogelijke impact van je onderzoek. Na de selectie door de jury zal er gelegenheid zijn om een en ander uit te werken in een projectvoorstel, waarover door het algemeen bestuur van Logeion een besluit genomen kan worden.

Jury
Je pitch wordt beoordeeld door een jury bestaande uit een vertegenwoordiger van het bureau van Logeion (André Manning), het bestuur (Celia Noordegraaf), de bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie (Christian Burgers), de winnaar van vorig jaar (Margot van der Goot), en vertegenwoordigers vanuit de drie 'bloedgroepen' van het CSC: bureauwereld (Jeroen Scholten) en bedrijfsleven (Eric Lagerwey), onderwijs- en onderzoeksinstellingen (Piet Hein Coebergh).

Waarover moet dat onderzoek gaan?
Mogelijke thema’s waaraan gedacht kan worden:

 • Professionalisering van communicatie
 • Uitdagingen van big data en AI
 • Corporate communications in an agile organisation
 • Crisiscommunicatie en social media
 • Uitdagingen rond diversiteit
 • Communicatie en gedragsverandering

Kijk bijvoorbeeld of uit je eigen onderzoeksgebied een interessante vraag voortkomt voor Logeion, waar je een aantal van je mensen gedurende een half jaar op zou kunnen/willen zetten. De relevantie voor Logeion wordt hoger wanneer het thema relevant is voor een brede groep communicatieprofessionals. Je kunt natuurlijk ook partners binnen het CSC vragen, wat zij interessant zouden vinden en met elkaar optrekken.

Waar moet het onderzoeksvoorstel voldoen?
De onderzoekseisen zijn: 

 • Verzamel en analyseer empirische data met een onderzoeksmethode die past bij de vraag (kwalitatief of kwantitatief)
 • Idealiter is het onderzoeksresultaat relevant voor de praktijk én de wetenschap
 • Praktische relevantie: het onderzoeksresultaat wordt samengevat in een handzame overzichtsheet (management summary/infographic) die kan worden gedownload via de website van Logeion ten behoeve van de communicatiegemeenschap. Zoals de Academic Society dat bijvoorbeeld doet met diens Communication Snapshots. 
 • Wetenschappelijke relevantie: het onderzoek resulteert in een academische bijdrage die tenminste kan worden aangeboden op het Etmaal van de Communicatie (eind jan/begin februari 2022) en zo mogelijk aan een wetenschappelijk tijdschrift dat in aanzien staat bij vakgenoten.

Wat zijn de randvoorwaarden om in aanmerking te komen?

 • Het onderzoek moet binnen een jaar zijn gestart en idealiter ook zijn afgerond
 • Het geld wordt ook daadwerkelijk aangewend om het onderzoeksvoorstel uit te voeren, dat is ingediend. Wanneer het onderzoek niet wordt uitgevoerd, verplicht de ontvanger zich het geld terug te storten
 • De onderzoeker houdt Logeion op de hoogte van de mijlpalen in het onderzoek (start dataverzameling, bereiken eindresultaat… ) en andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek
 • Na afronding van het onderzoek presenteert de onderzoeker de resultaten aan het CSC. Wanneer elders over het onderzoek gepubliceerd wordt of gepresenteerd waarbij het logo van Logeion wordt gebruikt, wordt Logeion hierover geïnformeerd.

Wat is de planning van het onderzoek?
Je onderzoeksvoorstel wordt gepitcht bij de jury in aanwezigheid van de Partners van het CSC op een nog later te bepalen datum, tijdstip en plaats. De onderzoeksresultaten worden in juni 2022 gepresenteerd op C-day22.

Welke budget is beschikbaar?
Budget: € 25.000

Wie mogen er pitchen?
Onderzoekers van Partners van het Centrum Strategische Communicatie mogen pitchen. Dat zijn: Universiteit Amsterdam, Vrije Universiteit, Wageningen Universiteit en Research, Universiteit Twente, Radboud Universiteit, Hanze University of Applied Sciences, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden en Hogeschool Avans. Staat jouw instelling niet in het rijtje? Benader je afdelingshoofd en geef aan dat het belangrijk is bij dit initiatief aan te sluiten. De kosten voor een onderzoeksinstelling bedragen €1.000 per jaar. Download de flyer voor meer informatie.

Ben je geïnteresseerd? Stuur je voorstel uiterlijk 1 januari 2021 in door het aanmeldformulier te sturen naar info@logeion.nl en laat weten wie er komt pitchen! Heb je vragen, stel ze gerust.

« Terug

Reacties op 'Doe mee met de Strategische Communicatie Challenge 2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.