Logeion-bestuursupdate | maart 2019

Bestuursverslag bestuursvergadering 705x220.jpgdinsdag 19 maart 2019 08:57

Op woensdag 13 maart kwam het algemeen bestuur van Logeion opnieuw bij elkaar. Het bestuur besprak onder andere de kerngetallen van februari, blikte terug op de georganiseerde bijeenkomsten, besteedde aandacht aan C-day19, nam een besluit over de aanpassing van de contributie, sprak over verschillende mogelijke samenwerkingen en kreeg een update over de activiteiten van het Centrum Strategische Communicatie.

Door de redactie

Het eerste agendaonderdeel is altijd een korte bureau-update. Centraal daarin staan de kerngetallen van de voorafgaande maand met deze keer: ledengroei, programma-activiteiten en andere aan de website gerelateerde inkomsten zoals partnerovereenkomsten of het aantal vacatures op de Logeion-website. In de eerste twee maanden van 2019 is de ledengroei gestaag doorgegaan en ook in maart blijven zich nieuwe Logeion-leden aanmelden. De Logeion-website blijft een gewilde plek om vacatures te plaatsen en het aantal stijgt nog steeds. 

Programmering een succes
De programmering van Logeion gaat meer dan goed; sinds 1 januari heeft Logeion dertien bijeenkomsten georganiseerd. Een hoogtepunt qua aantal bezoekers was uiteraard de bijeenkomst met Ben Tiggelaar, namelijk 275 bezoekers waren aanwezig. Daarmee haalden we 'de buitenwereld naar binnen', hetgeen we ook deden met de masterclass van Jitske Kramer over Corporate Tribes waar 70 bezoekers bij waren. De eerste workshop in samenwerking met Van der Hilst Communicatie heeft ook plaats gevonden. De andere workshops die we samen met hen organiseren zijn al (zo goed als) uitverkocht voor het voorjaar. In het najaar wordt de reeks workshops herhaald en ook daar zijn al een mooi aantal aanmeldingen voor binnen gekomen. Het jaarlijks congres met de directeuren communicatie van de grote 100.000+ gemeenten, vond op 14 en 15 maart plaats in Venlo. Met een mooie opkomst van 25 deelnemers en een prachtige gelegenheid om Logeion op de kaart te blijven zetten. Dit is een belangrijk congres, want deze gemeenten en hun afdelingen zijn hofleveranciers van Logeion-leden. Ook halen we veel kennis op bij hen door het jaar heen, maken we gebruik van hun locaties en vervullen ze regelmatig een rol als betrokken leden van de vereniging.

Na de goedkeuring van de notulen van de vorige bestuursvergadering hebben we kort aandacht voor C-day19; de verkoop van de Early Bird-tickets gaat hard. Vanaf volgende week worden de marketing- en communicatieactiviteiten voor C-day19 verder opgeschroefd, wanneer we ook het programma en de sprekers op het hoofdpodium bekend gaan maken.

Visies, samenwerkingen en plannen
Naar aanleiding van een voorstel van Robert van Vliet hebben we een discussie gehad over de wens cq. "verplichting" van Logeion (beroepsvereniging versus branchevereniging) om een duidelijker standpunt in te nemen over tarieven voor communicatieprofessionals. Besloten wordt om dit in het binnenkort uit te zetten ledenonderzoek mee te nemen en ook de BNP-commissie te raadplegen. Op basis de uitkomsten uit deze bronnen zullen we nadere acties en het plan van aanpak bepalen.

Volgende agendapunt volgt uit een bezoek dat Mariëtte Pasman en Alfred Klaver aan de NIMA hebben gebracht. Volop mogelijkheden voor samenwerking tussen beide verenigingen, in lijn met de gesprekken die eerder met NIMA zijn gevoerd. We gaan inventarisatie maken van de korte termijn 'quick wins' en de meer lange termijn elementen van een samenwerking.

Vervolgens hebben we nogmaals naar de aanbevelingen van de Adviesraad Onderwijs & Professie (AOP) in hun visiedocument gekeken. Afspraak is om op korte termijn een knoop door te hakken en te beslissen welke aanbevelingen we gaan effectueren en hoe we deze aanbevelingen gaan effectueren. Het is ook van belang om dit op de juiste manier terug te koppelen aan de AOP en de andere commissies. 

Zoals afgesproken in de gezamenlijke vergadering die we in februari met het bestuur van Young Logeion hebben gehouden gaan we samen een jaarplan 2019/2020 maken. De afspraak daarvoor is inmiddels gemaakt.

Contributieaanpassing
Het volgende agendapunt is een aanpassing van de Logeion-contributie voor Logeion-leden en Young Logeion-leden per 1 juli 2019. Leden die zich vanaf die datum aanmelden als nieuw lid zullen het nieuwe contributiebedrag betalen. Huidige leden zullen de nieuwe contributie uiteraard pas per 1 januari 2020 betalen. Voorgaande contributieverhogingen dateren van 1 januari 2012 en 1 januari 2016, waarbij in 2016 de contributie met 3,85% werd verhoogd. Naast toegenomen kosten zal de voorgestelde contributieverhoging een deel van de inflatie van de afgelopen drie jaar (5,61 %) moeten compenseren. Het voorstel is om de contributie per 1 juli 2019 met 2,43% te verhogen zodat de verhoging voor de leden uitkomt op €5 en voor de Young Logeion-leden op €2,50. De contributie voor studenten zal niet worden aangepast. Wellicht ten overvloede, de Logeion-contributie mag door de werkgever onbelast worden vergoed. Hierbij valt de Logeion-contributie onder de gerichte vrijstelling. Dit is gunstig voor de werkgever. Het bestuur ging akkoord met deze contributieaanpassingen.

Centrum Strategische Communicatie
Vervolgens geeft Celia Noordegraaf een update van de verschillende activiteiten rondom het Centrum Strategische Communicatie (CSC) en de nieuwe hoogleraar op de Logeion-leerstoel gegeven. Er komen verschillende onderzoeksvoorstellen binnen n.a.v. de Strategische Communicatie Challenge die we recent hebben uitgezet. Op donderdag 21 maart worden deze onderzoeksvoorstellen tijdens de volgende partnermeeting van Partners van het CSC gepitcht waarna een keuze zal worden gemaakt voor het onderzoek dat we als Logeion vanuit het CSC willen ondersteunen. Op 18 april is de volgende bijeenkomst 'Onder Professoren' waarbij het samen met de nieuwe hoogleraar is gelukt om een heel aantrekkelijk programma samen te stellen.

Overige punten
Aan het einde van de vergadering hebben we nog aantal korte agendapunten behandeld: we hebben een overeenkomst met BNR gesloten dat we rondom C-day19 gaan activeren, zowel inhoudelijk als qua marketing en positionering. BNR zal op C-day19 vanaf locatie live uitzenden. We hebben ook een nieuw lid voor de kascommissie gevonden, dank aan Robert van Vliet. Verder gaan we kijken of we samen kunnen werken rondom het Employee Journey festival. Wieneke Buurman en André Manning gaan dit samen oppakken. Tenslotte zijn we gevraagd door de European Association of Communication Directors (EACD) om te kijken hoe we nauwer kunnen samenwerken. Voorstel daarvoor wordt door André uitgewerkt. De volgende bestuursvergadering is woensdag 10 april.

« Terug

Reacties op 'Logeion-bestuursupdate | maart 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Steun Logeion

Logeion is dé beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals in Nederland, met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak. Je kunt onze werkzaamheden steunen met een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie. Zo help je het communicatievak te blijven ontwikkelen.