Logeion-bestuursupdate | januari 2019

LOGNW_Vergadertafel.jpgdinsdag 22 januari 2019 10:20

Op woensdag 16 januari was de eerste Logeion-bestuursvergadering van 2019 op het Logeion-kantoor in Den Haag. We beginnen de vergadering altijd met een korte update van het bureau naar aanleiding van de meest recente cijfers. December was een bijzonder goede maand op het gebied van vacatures die op de Logeion-website werden geplaatst. Deze lijn willen we in 2019 door blijven trekken, net als de ledengroei.

Door de redactie

Ook werd nog even stil gestaan bij de investeringen in IT die eind december zijn gerealiseerd. We zijn van IT-provider veranderd en de helft van de bureaumedewerkers heeft nieuwe hardware (laptops, docking stations) en software gekregen.

Na de notulen werd kort de nieuwjaarsbijeenkomst besproken. We zijn allemaal bijzonder tevreden met de opzet van de nieuwjaarsbijeenkomst. De locatie is goed, de vorm is goed, het aantal aanwezigen is hartstikke goed en ook de feedback van de mensen die er waren, was heel fijn. We zijn mooi op weg om de netwerkbijeenkomst voor het vak te worden. Vervolgens is uitvoerig gekeken naar de conceptbegroting voor 2019. Het bestuur is in grote lijnen eens met de voorgestelde begroting en vraagt het bureau om een aantal aanpassingen in begroting aan te brengen, zodat er meer budget vrij wordt gemaakt voor ledenwerving en ledenbinding. De leden zijn immers het hart van de vereniging. De aangepaste versie van de begroting wordt spoedig met bestuur gedeeld.

Vervolgens keken we terug op de uitkomst van de keukentafelgesprekken. Ook bespraken we de gewenste vervolgstappen en de manier waarop de beleidsnota van de AOP hierin werd verwerkt. De keukentafelgesprekken zijn een belangrijk instrument voor de vereniging om van de actief betrokken leden te zien en te horen wat er onder de leden leeft, of we op koers liggen met Logeion en waar eventueel extra aandacht aan moet geven. Nu ligt de focus bijvoorbeeld op innovatie en uit de vorige keukentafelgesprekken is het idee van onze eigen online community Logeionline geboren.

Tijdens de bestuursvergadering werd ook nog kort een follow-up gegeven aan het punt dat tijdens de vergadering in december 2018 aan bod is gekomen: het toegankelijk maken van de Logeion-website. De gemakkelijk te realiseren aanbevelingen worden meegenomen bij de aankomende update van de website die voor eind januari staat gepland. Omdat C-DAY19 over vijf maanden is en de Communicatieverkiezingen in gang worden gezet, is het belangrijk dat de laatste puntjes op de i gezet worden.

Daarna werd flink wat tijd ingeruimd om gedachten uit te wisselen over het document dat door Rudolph is opgesteld. Als Communicatieman van het jaar loopt hij een jaar met het bestuur mee en hij heeft de kerstvakantie gebruikt om observaties over Logeion op te stellen en met ons te delen, op basis van zijn ervaring met Stichting Hulphond Nederland. Een aantal concrete ideeën waar we mee aan de slag zijn of gaan, het aanpassen van de website, nog eens een keer goed kijken naar onze missie, visie (de why van de vereniging) en deze vernieuwen waar nodig, ledenwerving en ledenbinding, strategiesessie samen met Young Logeion etc etc. Kortom, ideeën genoeg om volgende stappen te zetten.

De bestuursvergadering wordt afgesloten met een korte rondvraag en aantal laatste mededelingen, waaronder het aantrekken van de banden met de NCD (interessante doelgroep en kijken of we daar in 2019 iets mee kunnen in de programmering). Volgende bestuursvergadering is woensdag 13 februari.

« Terug

Reacties op 'Logeion-bestuursupdate | januari 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Steun Logeion

Logeion is dé beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals in Nederland, met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak. Je kunt onze werkzaamheden steunen met een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie. Zo help je het communicatievak te blijven ontwikkelen.