Paul Stamsnijder: 'Van bolwerk naar netwerk: scoren in de samenwerking'

Samenwerking-stock-705x220.jpgwoensdag 28 november 2018 11:53

Hoe komt het toch dat zoveel organisaties nog moeite hebben om de verbinding met de samenleving aan te gaan? "De valkuil voor iedere organisatie is 'zelfreferentialiteit', aldus reputatiegoeroe Paul Stamsnijder. Maandag 10 december geeft hij voor de vierde keer de Vakimpuls 'Stakeholdermanagement' voor Logeion. Hoe belangrijk is stakeholdermanagement binnen de organisatie? Welke rol ligt hier voor communicatieprofessionals? En wat komt er de tiende aan bod? Paul geeft antwoord!

Door de redactie

Waarom hebben zoveel organisaties moeite om de verbinding met de samenleving aan te gaan?
"De valkuil voor iedere organisatie is wat Noëlle Aarts noemt 'zelfreferentialiteit'. Dat heeft tot gevolg dat we niet denken vanuit de ander, niet meer openstaan voor nieuwe ideeën en vervreemden van onze stakeholders. Dat is overigens gewoon een menselijk tekort. We denken vanuit onszelf – en mede daardoor is communicatie soms ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten’. De verbinding met de samenleving begint met de verbinding die bestuurders persoonlijk aan durven te gaan. Te vaak is eigenbelang te dominant. Huiselijk gezegd zijn mensen te vaak teveel met zichzelf bezig en in sommige organisaties leidt dat ertoe dat zij een bolwerk worden: ophaalbrug omhoog en weg met de andersdenkenden. De winnaars zoeken een 'shared purpose': zij weten het overkoepelende doel te adresseren, dat ook anderen inspireert. En het gevolg daarvan is verbinding."

Is de hoeveelheid stakeholders eigenlijk belangrijk? Hoe meer stakeholders, hoe beter?
"Nee, nee, nee. Het gaat er in de regel niet om dat je zoveel mogelijk mensen kent, integendeel. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het is voor organisaties de uitdaging om de relaties te koesteren met de spelers die ertoe doen. Niet alleen met mensen die een formele positie hebben, maar ook met de informele beïnvloeders. Kijk verder dan de usual suspects. Het valt wel op dat veel organisaties bij het nadenken over hun stakeholders weinig verder komen dan het maken van een paar lijstjes – veelal met mensen die men toch al kende. Het leidt ertoe dat mensen aan de slag gaan met hun eigen contacten, vanuit het idee 'wie je bent, is wie je kent'. Maar eigenlijk is dat armoede. Als je belangen deelt en je bent in staat het eigenbelang te overstijgen, maakt de hoeveelheid stakeholders niet uit. Stel jezelf maar de vraag: hoeveel stakeholders hebben we en hoeveel stakeholders hebben we als organisatie nodig?”

De hoeveelheid speelt dus geen rol, maar wat is dan wel belangrijk? Is dit bijvoorbeeld betrokkenheid? Hoe meet je dit dan?
"Betrokkenheid is terug te voeren op de mate van participatie: dit is terug te brengen tot de vier varianten, in stijgende volgorde van betrokkenheid: meeweten, meedenken, meedoen en meebeslissen. Als je bewust bekwaam bent in het maken van dit onderscheid, kun je ook heldere prioriteiten leggen en dus komen tot meer positieve invloed."

Wat is het belang van betrokken stakeholders? En wat is het gevaar van niet-betrokken stakeholders?
"Kijk naar het meest recente politieke issue van Rutte-III: feitelijk is de SP in het pensioendebat met verantwoordelijkheidsvakantie geweest. Ergens is in een voorfase onvoldoende geïnvesteerd in de relatie. Uiteindelijk is de SP niet losgekomen van de angst om het niet goed te doen voor de achterban. Wat dat betreft is de keten ook niet sterker dan de zwakste schakel."

Heb je tips om stakeholders betrokken te houden?
"De basis: denk vanuit de ander. Dat wordt vaak doorvertaald in kreten als 'Haal de buitenwereld binnen', maar de basis is eenvoudig: luisteren, inspelen op het gemeenschappelijk belang. In de inspiratiesessie 10 december komt onder andere het concept van 'creating shared value' aan de orde, zoals dat is ontwikkeld aan Harvard en is doorvertaald in mijn boek '' 'Stakeholdermanagement: start met wie'. Hierover meer tijdens de middag zelf."

Goed om te weten dat dit aan bod komt 10 december. Een andere vraag: hoe ga je om met kritische stakeholders?
"In de regel staat een hele kleine, kritische minderheid voor de grootste hoeveelheid negatieve aandacht. De kunst is vooral om de 'stille meerderheid' te betrekken. Er zijn dan ook diverse sporen te bewandelen: van wegbewegen tot tegenbewegen, van meebewegen tot niet bewegen. Er is een scala aan strategische opties, die veel meer toevoegen dan de platte dichotomie van 'gesloten' ('stilzitten als we geschoren worden') en 'open' zijn. De basis is vooral om niet bedekken, maar te betrekken: welbegrepen eigenbelang cruciaal om te werken aan het algemeen belang."

Hoe richt je stakeholdermanagement goed in binnen je eigen organisatie?
"De grootste valkuil is het silodenken: een gebrek aan samenwerking tussen bestuur, directie, toezichthouders, management en afdelingen als public affairs en communicatie. Die silo's moet je eerst slopen. Wat hierbij helpt is het formuleren van je visie op stakeholdermanagement, maar ook het inrichten van een organisatiestructuur waarbinnen diverse spelers binnen de organisatie zijn vertegenwoordigd. Stakeholdermanagement gaat uiteindelijk gewoon over samenwerking. En dat vraagt ook om communicatie die niet vanuit de eigen taak, functie, rol of afdeling denken en werken, maar vanuit een breder verband. Zie mooie voorbeelden als DSM, KLM, NS, Rijkswaterstaat.”

Wat is volgens jou de rol van communicatieprofessionals op het gebied van stakeholdermanagement?
"De kunst is om ervoor te waken dat binnen organisaties vooral taakgericht wordt gedacht, waardoor de relatiegerichtheid wordt verwaarloosd. Dat vraagt creativiteit, kennis van zaken, humor, een kritisch-constructieve mentaliteit en een flinke dosis inlevingsvermogen. De nieuwe communicatieprofessional is een strenge vriend binnen én buiten de eigen organisatie. Wat mij opvalt is dat vaak onbewust bekwaam met stakeholders wordt omgegaan. Als je bewust bekwaam investeert in de dialoog, heb je vele malen meer impact. Zeker in een netwerksamenleving waar veel maatschappelijke organisaties zijn gehorizontaliseerd. Wie de kracht van zwakke verbanden ziet, weet hoe daar gebruik van te maken."

Op 10 december 2018 vindt de Vakimpuls 'Stakeholdermanagement' met Paul Stamsnijder plaats in het NBC in Nieuwegein. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar! Meld je aan via deze website.

« Terug

Reacties op 'Paul Stamsnijder: 'Van bolwerk naar netwerk: scoren in de samenwerking''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Steun Logeion

Logeion is dé beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals in Nederland, met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak. Je kunt onze werkzaamheden steunen met een vrijwillige bijdrage in de vorm van een donatie. Zo help je het communicatievak te blijven ontwikkelen.