Logeion-bestuursupdate | november 2018

LOGNW_Vergadertafel.jpgwoensdag 28 november 2018 10:04

Het bestuur van Logeion kwam woensdag 14 november bij elkaar op het Logeion-kantoor aan de Koninginnegracht in Den Haag. Deze keer ook met Rudolph Strickwold, Communicatieman van 2018. Hij loopt een jaar mee met het bestuur. Aan bod kwamen onder andere certificering, derdekwartaalcijfers, Galjaarddag, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verschillende mogelijke samenwerkingen.

Door de redactie

We beginnen deze keer met een discussie over hoe Logeion wil omgaan met certificering. Alfred Klaver van de Toetsings- en Certificeringscommissie (TCC) licht een document toe waarin wordt voorgesteld om 1) te stoppen met de huidige vorm van certificering, omdat er vanuit de markt geen vraag meer naar is en 2) om leden van de TCC en de beroepsniveauprofielencommissie bij elkaar te brengen om zodoende de beroepsniveauprofielen (BNP’s) nieuw leven in te blazen. BNP’s verdienen meer aandacht, want ze zijn één van de kroonjuwelen van de vereniging. Daarna een update van het bureau waarin deze keer speciaal aandacht voor Logeionline, de online community waarvoor alle leden op 8 november zijn uitgenodigd. Vraag aan het bestuur om ook actief te worden op Logeionline.

Vervolgens even kort stil gestaan bij de maandcijfers. Oktober was een goede maand, de ledengroei was heel fors en die werd veroorzaakt door de ledenwerfactie in oktober en de overstap van Cascadis-leden naar Logeion. Over cijfers gesproken, onze penningmeester Robert van Vliet liep met ons door de cijfers tot en met het derde kwartaal en de prognose voor de rest van het jaar. We blijven mooi in lijn met de begroting en, zoals het er nu uitziet, zullen we aan het einde van het jaar een fractie meer in de plus eindigen dan begroot. En dat is een keurig resultaat, gezien ook de investering in bijvoorbeeld personeel, marketing en IT die we de afgelopen maanden hebben gerealiseerd.

Na de cijfers een korte terugblik op Galjaarddag. Een geslaagd congres, met interessante sprekers en hele mooie cases uit verschillende delen van het land. Sfeer was meer dan uitstekend op een prachtige locatie in Bussum. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor het uitbouwen van Galjaarddag tot een jaarlijks vakcongres voor publiekscommunicatie. Met in de komende jaren hopelijk meer bezoekers, want dat verdient een dag als deze. Welkome bijvangst was natuurlijk de oproep van Jacques Wallage, waarmee hij pleit voor een waakhond voor overheidscommunicatie, en die tot goede publiciteit heeft geleid.

Na een discussie over Galjaarddag, vervolgens een update van Marjan over het inbedden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen Logeion. MVO is iets waar veel communicatieprofessionals mee bezig zijn en daarom wil onze vereniging daar ook een actieve rol in spelen. Aantal voorstellen van Marjan besproken die verder worden uitgewerkt. Een ander voorstel dat werd besproken is een samenwerking met Boom Uitgeverij over het digitaal beschikbaar maken van communicatievakliteratuur. Bestuur is blij met het voorstel, ondersteunt het en wil graag een nadere uitwerking. Volgende agendapunt was de voorbereiding van de keukentafelgesprekken, die op 12 december plaatsvinden op het Omnicom-kantoor in Amstelveen. Uitgebreide discussie over het doel van de keukentafelgesprekken en wie uitgenodigd zouden moeten worden. Rosalinde en Folkert zijn verantwoordelijk voor de keukentafelgesprekken; zij gaan ze nog een keer kritisch onder de loep nemen.

Tenslotte drie onderwerpen tijdens de Wvttk (Wat verder ter tafel komt): een gesprek dat Wieneke en André hadden met NIMA over intensiveren van de samenwerking, een gesprek van Wieneke en André met Tekstnet over intensiveren van de samenwerking, en de Wet Gelijke Behandeling en de implicaties daarvan voor Logeion. We gaan kijken wat we er op korte termijn mee doen. Tenslotte, volgende bestuursvergadering is op 12 december, na de keukentafelgesprekken.

« Terug

Reacties op 'Logeion-bestuursupdate | november 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.