Logeion-bestuursupdate | oktober 2018

LOGNW_Vergadertafel.jpgmaandag 01 oktober 2018 12:06

Na een lekkere zomervakantie kwam het Algemeen Bestuur (AB) van Logeion op woensdag 5 september weer bij elkaar en sprak over de laatste ontwikkelingen, zoals de groei van het ledenaantal, een geïntegreerde contentaanpak en de pijler professionalisering. Ook was Wim van der Weegen helaas voor de laatste keer bij de bestuursvergadering. Van der Weegen was in 2017 communicatieman van het jaar en heeft vervolgens een jaar lang met het bestuur meegelopen.

Door de redactie

De eerste bestuursvergadering na de vakantie kenmerkte zich door een goede combinatie van formele kennisgeving, snelle besluitvorming via hamerstukken en tijd voor onderwerpen die zich lenen voor een uitgebreidere discussie. Tijdens de opening hebben we kort aandacht besteed aan de kengetallen en stilgestaan bij de vereniging. Het eerste half jaar is financieel goed afgesloten, in lijn met de begroting. Nadat de groei van het ledenaantal in juli terugviel, is het in augustus weer gestabiliseerd. Nog steeds is er een forse groei van het ledenaantal in 2018. Medio september hebben zich al meer nieuwe leden aangemeld dan in het hele voorgaande jaar. We zitten dus op koers. Ook de programmering loopt goed en de ‘vacaturemarkt’ trekt weer aan, dat zien we terug in het toenemende aantal vacatures op de Logeion-website.

Vervolgens is uitgebreid stil gestaan bij de follow-up van onze heisessie met de voorzitters van de adviesraden op 27 juni 2018. De meeste acties zijn in gang gezet en het voorstel is om eind oktober opnieuw een namiddag met de voorzitters van de adviesraden de strategie en koers van Logeion te bespreken.

De nazomerborrel met de meest actieve leden, partners, sponsoren en sprekers is inmiddels gehouden. Het streven is om in ieder geval twee keer per jaar een dergelijk evenement te organiseren; een nieuwjaarsbijeenkomst en een netwerkbijeenkomst ergens halverwege het jaar of aan het begin van de tweede helft van het jaar.

Vervolgens bespraken we het voorstel voor een geïntegreerde contentaanpak voor Logeion, waarbij de website, het vakblad C en andere kanalen meer op elkaar worden afgestemd. Het bestuur gaat akkoord met de aanvulling dat de resultaten van het lopende toptakenonderzoek naar verbeteringen van de website onderdeel hiervan is.  Daarna volgde een korte update van het ledenplatform waar hard aan is gewerkt en waarvan de testfase medio september start. Doel van dit online ledenplatform is om een Logeion-community te realiseren voor en door leden om kennis te delen, online te netwerken, etc.

Vervolgens een korte update over de drie pijlers (positionering, professionalisering en programmering) waarbij we deze keer uitgebreider stilstaan bij de professionalisering. Het proces van de nieuwe hoogleraar voor op de Logeion-leerstoel is in volle gang en we zijn heel blij met het grote aantal mensen dat op de vacature heeft gesolliciteerd. Daarnaast een korte update van het overleg dat met de Adviesraad Onderwijs & Professionalisering (AOP) en een bestuurslid heeft plaatsgevonden en nieuwe energie heeft gegeven. Hierbij heeft het AB aangegeven de visie op professionalisering van de AOP te ondersteunen.

Tenslotte nog een aantal formele actiepunten zoals de nieuwe bezetting van de kascommissie. Hierover gaat een bericht uit naar de leden van de vereniging. En we sloten af met een formeel dankwoord aan Wim van der Weegen voor de tijd en energie die hij de afgelopen maanden in Logeion heeft gestoken. We hebben Van der Weegen gevraagd om officieel bestuurslid te worden, maar hij heeft hier jammer genoeg de komende periode geen tijd voor. Alle bestuursleden kregen van Wim een aardigheidje, namelijk een boekje van Joris Luyendijk.

« Terug

Reacties op 'Logeion-bestuursupdate | oktober 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.