Het geheim achter het succes van de dames van De Issuemakers

Issuemakers-Sybrig-Mayke-705x220.jpgdinsdag 18 september 2018 11:52

Mayke van Keep en Sybrig van Keep zijn als zussenduo al tien jaar succesvol met hun bedrijf: De Issuemakers. En wie jarig is, geeft een kijkje achter de schermen van het behaalde succes. Zo vertellen zij waarom het effectief is om je als organisatie te profileren met issues en wat de kracht van De Issuemakers is. "Vaak zijn organisaties nog erg intern gericht, waardoor ze niet altijd voldoende alert zijn op wat er in de buitenwereld speelt. Hierdoor kunnen issues escaleren en een crisis tot gevolg hebben. Dat is eigenlijk niet nodig."

Door de redactie

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om organisaties te laten profileren met issues?
"Toen we tien jaar geleden begonnen met De Issuemakers, merkten we dat maatschappelijke issues steeds belangrijker werden voor de manier waarop consumenten en dus de samenleving aan keken tegen organisaties. De meeste organisaties waren hier echter helemaal nog niet mee bezig. Zij negeerden deze ontwikkeling het liefst. Door de opkomst van social media en de transparantie die hierdoor is vergroot, is de druk op organisaties de laatste jaren alleen maar groter geworden. Wij waren er van overtuigd dat organisaties de ogen niet kunnen sluiten voor wat er in de samenleving leeft, omdat dit reputatieschade tot gevolg kan hebben. En de tijd heeft ons gelijk gegeven. Issues kun je niet uitvlakken. Sterker nog: we geloven dat veel organisaties ook een rol kunnen en moeten spelen bij het oplossen van maatschappelijke issues. De samenleving, dus ook hun klanten verwachten dat van hen. Dat vereist omgevingssensitiviteit en die ontbreekt nog bij veel organisaties. Vaak zijn ze nog erg intern gericht, waardoor ze niet altijd voldoende alert zijn op wat er in de buitenwereld speelt. Hierdoor kunnen issues escaleren en een crisis tot gevolg hebben. Dat is eigenlijk niet nodig. Door aan de slag te gaan met de maatschappelijke issues die rondom je organisatie spelen, kun je vaak een escalatie voorkomen."

Hoe is het communicatielandschap de afgelopen tien jaar veranderd met betrekking tot issues en vertrouwen?
"We zien dat het vakgebied communicatie steeds volwassener aan het worden is. Er is de laatste tijd meer aandacht voor de omgeving van de organisatie en voor de noodzaak om in dialoog te denken en te werken. Voorheen werd gewacht tot het issue overgewaaid zou zijn. De meeste communicatieadviseurs, zowel intern als extern, weten dat dat niet werkt, omdat issues niet verdwijnen en vaak versterkt of in een andere gedaante terugkomen. Communicatie heeft daarbij de belangrijke rol om de organisatie er op te wijzen dat de buitenwereld veranderd is en om te adviseren hoe de organisatie daar mee om moet gaan. Het winnen en vasthouden van het vertrouwen van de samenleving is immers steeds belangrijker geworden."

Hoe is De Issuemakers de afgelopen tien jaar gegroeid?
"Onze naam, De Issuemakers, was in het begin soms wat lastig; we werden dan meewarig aangekeken, want wij zouden de zogenaamde 'probleemmakers' zijn. Terwijl issues gewoon onderwerpen zijn waar tegengestelde meningen over bestaan en waar dus een oplossing voor gevonden moet worden. Omdat het onderwerpen zijn waar mensen zich erg bij betrokken voelen, kunnen de gemoederen wel oplopen. Dit kan negatief zijn, maar dit kan zeker ook positief uitpakken. Tegenwoordig is het steeds meer geaccepteerd dat een issue ook kansen biedt om positief aan je reputatie te werken. Als het structureel gebeurt, is dat ons inziens een goede ontwikkeling, waar we graag bij betrokken willen worden. Omdat de naam in het begin onderwerp van gesprek was, hebben we onder andere De Issuekalender ontwikkeld. Dat is een kalender die een overzicht geeft van alle dagen, weken en maanden waarin aandacht gevraagd wordt voor een maatschappelijk issue. Hiermee konden we laten zien dat er grote groepen Nederlanders zijn die actief bezig zijn met het agenderen van maatschappelijk issues.

Daarnaast hebben we de Issue Award in het leven geroepen, een prijs voor een persoon of groep die in staat is gebleken een issue op de agenda van politiek en samenleving te krijgen. Deze hebben we dit jaar voor de 9e keer uitgereikt tijdens ons eigen Issue Congres. We zijn trots op het lijstje van personen die deze prijs in het verleden hebben gewonnen, zoals Youp van ’t Hek, Boyan Slat, de pleegouders van Mauro, Hugo Borst en de oprichters van PO in Actie. Doordat we ons gefocust hebben op issues, konden we ook onze manier van denken verder ontwikkelen en uitbouwen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het boek Issuedenken waarin we onze ervaringen en visie over het 'Issuedenken' hebben opgeschreven. Ook worden we steeds meer gevraagd door organisaties die wel voelen dat ze iets met issues moeten, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Wij helpen ze dan hoe ze dat intern het beste kunnen organiseren. Soms via workshops, soms met begeleiding op de werkplek. Omdat we met een brede blik naar organisaties kijken en niet bang zijn om met tegenstanders in gesprek te gaan, merken we dat we onze opdrachtgevers goed op weg kunnen helpen.

We hebben wel gemerkt dat we minder goed zijn geweest in onze eigen PR. Een typisch voorbeeld van een arts die slecht voor zichzelf zorgt. Onlangs zei iemand die ons voor het eerste ontmoette en verrast was wat wij deden en hoe gepassioneerd we daarbij waren, dat wij eigenlijk het best bewaarde geheim van Amstelveen waren. Op zich confronterend, maar ook wel weer leuk om te horen."

Wat bewonder je aan elkaar op zakelijk gebied?
"We hebben allebei de eigenschap dat we altijd op zoek zijn naar kansen en mogelijkheden. Voor ons is het glas altijd half vol. Wanneer het lijkt alsof alles vast zit en er geen mogelijkheden meer zijn om te bewegen, dan nog blijven we er van overtuigd dat er een manier gevonden kan worden om een oplossing te creëren of te forceren. We geven niet zo snel op. Dat herkennen we bij elkaar. Dit zorgt er ook voor, dat als we het niet met elkaar eens zijn, over meningsverschillen heen kunnen stappen. Hierdoor hebben we het al tien jaar samen volgehouden en gaan we er ook in de komende jaren vol energie tegen aan."

Wat was jullie grootste ambitie? En hebben jullie je doel al bereikt?
"We hebben vanaf het begin expliciet besloten om ons te focussen op maatschappelijke en politieke issues en de manier waarop organisaties daar mee om kunnen of moeten gaan. We hebben daarmee ‘Issuedenken’ stevig op de kaart gezet als een nieuwe discipline. In het begin merkten we dat met name de non-profitorganisaties begrepen wat de mogelijkheden waren van het 'Issuedenken'. De laatste jaren krijgt dit werkgebied ook bij bedrijven en overheden steeds meer aandacht. We beseffen dat we er echter nog lang niet zijn. Een kleine voorhoede is over de streep, maar we moeten nog steeds veel organisaties overtuigen van het belang."

Welke ambities hebben jullie voor de komende jaren?
"We willen verder met het ontwikkelen van ‘Issuedenken’; er zijn nog steeds veel organisaties die issues in de samenleving liever negeren. We willen meer organisaties – overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven - gaan helpen om zelf meer vat te krijgen op hun issues en de manier waarop ze daar intern mee omgaan. Alleen of samen met andere partijen. Veel maatschappelijke issues kunnen immers niet door de overheid of een individueel bedrijf alleen worden opgelost: juist door de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en non-profit-organisaties kan het verschil worden gemaakt."

« Terug

Reacties op 'Het geheim achter het succes van de dames van De Issuemakers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.