Nationaal onderzoek naar aantal communicatieprofessionals

crowd705x220.jpgdinsdag 04 september 2018 17:30

Hogeschool Leiden, Hanzehogeschool Groningen en Logeion doen samen onderzoek naar het aantal communicatieprofessionals in Nederland. De aanleiding is de onduidelijke begrenzing van theorie en praktijk in het communicatievak. Eén van de initiatiefnemers van het onderzoek is Piet Hein Coebergh, lector aan Hogeschool Leiden: "Je merkt dat onduidelijkheid over het vakgebied tot onzekerheid bij opleidingsinstituten en afnemers van communicatiediensten leidt. Ook helpt het niet als buitenstaanders het vakgebied karikaturiseren tot pakweg spindoctoring."

Door de redactie

Coebergh vervolgt: "Ons onderzoek naar de grenzen en activiteiten van het communicatievak beoogt verheldering hierin."

Theorie en praktijk als basis
Om het communicatievak af te bakenen hebben de onderzoekers van de twee hogescholen gekozen voor zowel een theoretisch als een praktisch kader waarin het ZBMO-model van Berlo en de beroepsniveauprofielen van Logeion centraal staan. Het ZBMO-model van Berlo, omdat het een breed begrepen en gedragen samenvatting is van wat communicatieprofessionals doen; nadenken en keuzes maken hoe een Boodschap verloopt via een Medium van Zender naar Ontvanger. Voor de beroepsniveauprofielen van Logeion is gekozen, omdat zij een gedetailleerde beschrijving geven wat communicatieprofessionals op verschillende niveaus doen en kunnen. Deze kaders dienden vervolgens om een vragenlijst te maken die de afgelopen maanden getoetst en verfijnd is in samenwerking met vertegenwoordigers uit het wo- en hbo-onderwijs en de praktijk.

Doelgroep
Het onderzoek beperkt zich niet tot die doelgroep bij wie al duidelijk lijkt dat zij communicatieprofessional zijn, omdat zij daarvoor verantwoordelijk zijn of het in hun functiebenaming hebben. Nadrukkelijk betrekken de onderzoekers ook professionals die andere prioriteiten en functionele verantwoordelijkheden hebben en mogelijk ook veel aan communicatiemanagement doen. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld beleidsmakers, marketeers, redactiemedewerkers of vormgevers. De onderzoekers doen zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek onder toonaangevende beroepsorganisaties en alle sectoren die het CBS onderscheidt in de 'Standaard Bedrijfsindeling' en Logeion steunt het initiatief van de onderzoekers. Eerder pionierswerk van Elving en van Ruler uit 2006 inventariseerde het beroepenveld door te kijken naar wie communicatie in de functiebenaming had. Het nieuwe onderzoek gaat nog een slag dieper door het beroepenveld te toetsen aan communicatietheorie en aan de gedetailleerde beschrijving van de Logeion-beroepsniveauprofielen.

Resultaten
De komende weken wordt de vragenlijst zo breed mogelijk uitgezet onder de leden van Logeion, een aantal andere beroepsorganisaties en grote organisaties in uiteenlopende CBS-sectoren. Begin 2019 verwachten de onderzoekers resultaten te presenteren.

Lees meer over het onderzoek, de onderzoekers en de vragenlijst. Bekijk ook de beroepsniveauprofielen.

« Terug

Reacties op 'Nationaal onderzoek naar aantal communicatieprofessionals'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.