Heidag Logeion-bestuur zomer 2018 - een impressie

Bestuur-heidag-705x220.jpgdinsdag 24 juli 2018 12:02

Met Harry Louwenaar als dagvoorzitter is het bestuur van Logeion woensdagmiddag 27 juni bij elkaar geweest om de balans van de laatste twaalf maanden op te maken. Samen met Folkert Reith en André Manning van het bureau en de voorzitters van de drie adviesraden, die later in de middag ook zijn aangeschoven, heeft het bestuur gekeken naar de manier waarop bestuur en adviesraden samenwerken, communiceren en de strategische koers van Logeion vormgeven.

Door de redactie

Terugblik
De middag begon met een korte terugblik. Het jaar 2017 wordt door het bestuur gekarakteriseerd als een onrustig jaar, met veel wisselingen en veranderingen. Op het bureau zijn bijvoorbeeld een aantal nieuwe medewerkers begonnen waaronder de bureaudirecteur en ook het bestuur is voor een deel van samenstelling veranderd. 2018 is een overgangsjaar waarin de basis van de vereniging verder moet worden verstevigd. Een jaar met zelfvertrouwen, ingegeven door de groei die inmiddels is gerealiseerd. Een voorbeeld is de ledengroei, zowel autonoom als door het samengaan van Cascadis met Logeion. 2018 is ook een jaar waarin de potentie zichtbaar moet worden. Een voorbeeld is de metamorfose van de het vakblad C. Daarnaast is 2018 het jaar waarin we onze koers herijken en belangrijke stappen willen zetten met onze  ‘verenigingsparels’ zoals C-DAY, maar ook met het aanbod van onze programmering, de Beroepsniveauprofielen (BNP’s), de certificering, de structuur van de vereniging en het koesteren en het uitbouwen van de vereniging als community. Positionering van de vereniging en het vak zijn daarbij constante aandachtspunten. 

Vooruitblik

En als we vooruitkijken, dan moet 2019 het jaar worden waarin we de in 2018 geïdentificeerde mogelijkheden gaan benutten. Hierbij gaan we inzetten op drie dingen: de basis van de vereniging verder verstevigen, de potentie van de verenigingsparels benutten door deze verder en sneller te ontwikkelen en daarnaast ruimte maken/houden voor innovatieve experimenten. We zijn met Logeion op de goede weg, maar we kunnen nog meer en beter gezamenlijk optrekken. De vereniging heeft de wind in de zeilen en we zijn ons ervan bewust dat we goed ons best moeten doen om een relevante vereniging te blijven waar leden zelf hun tijd en energie in willen steken. De bestaande groep actieve leden zou daarom best wel wat groter mogen worden. Daarnaast willen we als vereniging sneller en beter aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen in het vak en daar mogelijk leidend in zijn. Daarom willen we ook met een frisse blik naar de structuur van Logeion kijken, om sneller te kunnen schakelen en proactief te zijn. Tenslotte, de strategie van het bestuur, de acties en de verwachtingen naar leden, adviesraden, vakgroepen, themagroepen etc. en de daarbij behorende manier van werken is niet altijd voor ieder lid helder. Er is een duidelijke behoefte om met name de actieve leden, van bijvoorbeeld de adviesraden, nauwer te betrekken bij de strategie van de vereniging en de activiteiten en beslissingen die daarbij horen.

Actiepunten
Voor de tweede helft van het jaar hebben we een aantal concrete actiepunten vastgesteld. Logeion gaat de digitale inhaalslag versnellen (zowel aan de voorkant als aan de achterkant), de dialoog met de leden meer vormgeven (ook met digitale middelen) en de waarde van de BNP’s duidelijk zichtbaar maken. Ook gaan we versneld werken aan de positionering van de vereniging en ons vak (op basis van een contentstrategie). Daarnaast gaan we kijken hoe we met name de actieve leden in de adviesraden en commissies nauwer kunnen betrekken bij de ontwikkeling en het uitrollen van de strategie van de Logeion. De voorzitters van de adviesraden ontvangen het concept van de strategie van het Algemeen Bestuur (AB) en zullen deze bespreken met hun leden. In het najaar gaan we een vervolgsessie met het AB en de voorzitters van de adviesraden organiseren om verder in te gaan op de strategie en de structuur van de Logeion. En ook de keukentafelgesprekken, met actieve leden als klankbordgroep, worden in het najaar herhaald.

« Terug

Reacties op 'Heidag Logeion-bestuur zomer 2018 - een impressie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.